ЗАВИЧАЈ (Heimat)

ЗАВИЧАЈ (Heimat) – позоришна игра у 4 чина. Написао: Херман Зудерман. Прво извођење у Берлину, 7. I 1893, у нашој земљи 31. V 1894. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 23. IX 1912. у Великом Бечкереку. Превео: Михаило Р. Поповић. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – М. Марковићка, М. Тодосићка, М. Ђорђевићка, М. Матејић, Д. Спасић, К. Васиљевић. – Изведено 8 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 5. XI 1923. (поводом 40-огодишњице уметничког рада Милке Марковићке). – Рд. Д. Спасић; Д. Спасић (Шварце), М. Марковићка (Магда), Р. Кранчевићка (Марија), С. Стојчевићка (Августа), М. Тодосићка (Франциска Вандловска), В. Ивановић (Макс Вандловски), К. Васиљевић (Хефтердинк), Стеван Јовановић (Др Келер), Д. Кременовић (Бекман), В. Виловац (Клебе), Љ. Јовановићева (Госпођа Клебе), К. Виловчевица (Госпођа Емрих), М. Авировићева (Тереза). – Изведено 2 пута.

ЛИТ: А-м, Szerb szinészet, Torontal, 1912, бр. 218, с. 3; -р-, Прослава четрдесетогодишњице уметничког деловања Милке Марковићке, Јединство, 1923, бр. 1306, с. 3; О. Суботић, Прослава М. Марковић, Застава, 1923, бр. 255, с. 2; А-м, Јубилеји, Comoedia, 1923, бр. 1, с. 21.

В. В.