ЗАВЕТ

ЗАВЕТ – драма у 4 чина. Написао: Симо Матавуљ. Праизведба у НП у Бгду 24. IX 1896.

Прво извођење у СНП 1897. у Земуну. Подела узета са плаката представе одржане 23. VIII / 4. IX 1897. у Руми. – Рд. А. Лукић; А. Лукић (Кнез Ђорђе), С. Вујићка (Јелена), Ј. Тодосић (Влахо), Д. Спасић (Иво), К.  Васиљевић (Др Џиве), Ј. Весићева, Д. Васиљевићка (Силвија), Т. Лукићка (Роза), С. Бакаловићка (Милица), Д. Весићева, Д. Симићева (Клара), М. Хаџи-Динић (Виченцо), М. Николић (Јаков), М. Станковић, Р. Павићевић (Мато), Д. Туцаковићева (Ката), Д. Васиљевићка, Љ. Душановићка (Ана). – Изведено 6 пута.

БИБЛ: Завјет, Бгд 1897.

ЛИТ: Др К. Суботић, Како су играли наши глумци у Митровици, Застава, 22. XI 1897; А-м, Из позоришта, Ново време, Земун 1897, бр. 27, с. 1; Ј. Хр(аниловић), Завет, Позориште, НСад 1898, бр. 12, с. 58-59; А-м, Српско народно позориште, Српство, Вршац 1898, бр. 89, с. 2; А-м, Народно позориште у Вршцу, Будућност, 1898, бр. 52, с. 3-4.

М. М.