ЗАКИЋ-ВЛАОВИЋ Данчица

ЗАКИЋ-ВЛАОВИЋ Данчица – секретар Драме (Перлез, Зрењанин, 2. III 1956 – ). Завршила је Економски факултет у Бгду. Прво запослење јој је у СНП, на одређено време, од 1. II до 16. IX 1980, а затим је постављена за секретара Драме. У Радну заједницу, за референта за план и анализу, прешла је 10. I 1984; 13. VII 2001. именована је за директора радне јединице Финансијски послови, а 27. VIII  исте г. за оперативног директора Опере СНП, да би у Покрајински секретаријат за образовање и културу отишла 8. VII 2002.

Ј. М.