ЗА ЛУКРЕЦИЈУ (Pour Lucrèce)

ЗА ЛУКРЕЦИЈУ (Pour Lucrèce) – драма у 3 чина. Написао: Жан Жироду. Прво извођење 5. XI 1953. у Театру Марињи у Паризу.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 18. X 1957. у НСаду. Превео: Живојин Живојиновић. – Рд. М. Шуваковић, сц. и к. Д. Душановић, к. г.; Д. Рошуљ (Лисила Бланшар), Љ. Раваси (Паола), С. Перић-Нешић (Барбета), М. Шијачки, Д. Чаленић (Ежени), Д. Чаленић, М. Шијачки (Жијета), Б. Ковач (Гроф Марцелус), С. Шалајић (Арман), Љ. Ковачевић (Лионел Бланшар), Р. Којадиновић (Жозеф), Ф. Живни (Грађанин), Драгиша Шокица (Марцелусов собар), Д. Милосављевић Гула (Писар). – Изведено 11 пута, глед. 2595.

БИБЛ: Жан Жироду, За Лукрецију. Комад у три чина. Прев. Живојин Живојиновић, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 788.

ЛИТ: Т. Манојловић, Жан Жироду, НС, 1957, бр. 127-128, с. 8; О. Новаковић, Из прве премијере у Новом Саду, НС, 1957, бр. 127-128, с. 8.

Ј. М.