ЗА КРУНУ (Pour la couronne)

ЗА КРУНУ (Pour la couronne) – драма у 5 чинова. Написао: Франсоа Копе. Превео: Душан Л. Ђокић. Прво извођење у Бриселу, 14. I 1890, у нашој земљи 18. III 1895. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 30. IV 1895. у НСаду. – Рд. П. Добриновић; Ј. Душановић (Стеван), А. Лукић (Михаило), Д. Спасић (Константин), К. Илић, К. Васиљевић, С. Стефановић (Ибрахим-ефендија), М. Николић (Урош), Ј. Тодосић (Лазар), Ј. Жикић, М. Хаџи-Динић (Турчин), Т. Илић, Л. Поповић (Стражар), Ђ. Бакаловић (Козар), С. Стефановић, М. Станковић (Официр), С. Бакаловићка (Василида), Љ. Душановићка (Ана), М. Марковићка (Милица), Д. Туцаковићева (Софија), Д. Весићева, Л. Вујичићева (Алексије). – Изведено 12 пута.

Прво извођење у НП 2. IX 1922. у НСаду. – Рд. Б. Цветковић; Д. Спасић (Михаило), К. Цветковићка (Василија), М. Душановић (Константин), М. Хаџи-Динић (Бенко), В. Ивановић (Лазар), Ј. Стојчевић (Урош), К. Васиљевић (Стеван), Р. Алмажановић (Заробљеник), В. Јовановићка (Милица), М. Авировићева (Паж), М. Оливијери (Софија), М. Јанковићка (Милица), В. Виловац (Стражар), Л. Лазаревић (Козар), З. Душановићка (Ана), Стеван Јовановић (Стотник). – Изведено 7 пута.

ЛИТ: Ј. Хр(аниловић), За круну, Позориште, НСад 1895, бр.  44, с. 177-179; А. Прерадовић, „За круну“, Застава, 10. V 1895; А-м,  „За круну“ од Франсоа Копе, Браник, 1895, бр. 45, с. 3; Ј. Грчић,  „За круну“ од Франсоа Копе, Браник, 1895, бр. 47, с. 1; С., Српско народно позориште – „За круну“, Застава, 17. I 1896; О., За круну, Позориште, НСад 1896, бр. 12, с. 47; А-м, Српско народно позориште, Будућност, Вршац 1896, бр. 45, с. 2; О. С(уботи)ћ, Нова сезона – Народно позориште, Застава, 5. IX 1922; Д. П., Франсоа Копе: „За круном“, Видовдан, НСад 1922, бр. 12, с. 3.

В. В.