ЖЕНА САТАНА (Der Weibsteufel)

ЖЕНА САТАНА (Der Weibsteufel) – драма у 5 чинова. Написао: Карл Шенхер. Прво извођење у Бечу, 1915, у нашој земљи 6. IV 1915. у ХНК Згб.

Прво извођење у НП у НСаду 28. IX 1923. Превео: Никола Половина. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: Љ. Вукомановић, К. Рајчевићка, М. Рајчевић. – Изведено 5 пута.

Прво извођење у СНП 16. XII 1934. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.

ЛИТ: В., У уторак је давана „Жена сатана“ од Шенхера у пет чинова..., Ново време, Стари Бечеј 1924, бр. 6, с. 3; А-м, „Жена сатана“, Банатски гласник, Велики Бечкерек 1924, бр. 15, с. 2.

В. В.