ВЕРН Жил (Jules Verne)

ВЕРН Жил (Jules Verne) француски романописац и драматичар (Нант, 8. II 1828 – Амијен, 24. III 1905). Колеж је завршио у родном месту, а права у Паризу. Иако се прославио као аутор фантастичних романа, књижевну каријеру је започео као позоришни писац. Најпре се јавио једном комедијом у стиху (1850), затим једном комедијом у прози, и најзад саставио више оперета (ове последње писао је у сарадњи). У тридесет и петој г. живота окренуо се фантастичном роману и, како је успех сустизао успех, овај жанр више није напуштао. Али ни првој љубави није остајао неверан. Поред једне комедије, написане са Сардуом и Валијем (Wallut), и једног водвиља, написаног у сарадњи са Валијем и Кадолом (Cadol), драматизовао је  неколико својих романа, остваривши и овим путем велике успехе. Две од тих драматизација, Пут око земље за осамдесет дана (Le Tour du monde en 80 jours, 1873) и Царев гласник (Michel Strogoff, 1876), обе у сарадњи са Денеријем, приказане су у СНП прва 1887, а друга 1905.

ЛИТ: -И-, Пут око земље за осамдесет дана, Позориште, НСад, 1888, бр. 3, с. 11; -И-, „Пут око земље за осамдесет дана“, с предигром „Опклада за милијон“, глума с певањем, играњем у 5 раздела и 14 слика, написали А. Денери и Ж. Верн, Браник, 1888, бр. 3, с. 5: А-м, Српско народно позориште, Вршачки гласник, 1890, бр. 9, с. 3; М. О., Врањево, у понедељак беше последња представа: „Пут око света за осамдесет дана“, Банаћанин, Велика Кикинда, 1892, бр. 31, с. 3; Ј. Храниловић, „Пут око земље за осамдесет дана“, глума у 5 раздела и 14 слика са предигром, написали Денери и Жил Верн, превели Милер и Бадалић, Јавор, 1892, бр. 9, с. 139-141; В. Дукат, Jules Verne (о његовој седамдесетогодишњици), Народне новине, 1898, бр. 30; Ј. Хр(аниловић), Царев гласник, Позориште, НСад, 1905, бр. 23, с. 101-102; А-м, Српско народно позориште, Сриемске новине, Вуковар, 1905, бр. 69, с. 3; Ј. С(керлић), Жил Верн, СКГ, 1905, књ. XIV, св. 7, с. 557-559 и у: Сабрана дела Ј. Скерлића, VI, Бгд 1964, с. 282-285; (М. Марјановић), Jules Verne, Нови лист, 1905, бр. 85, с. 87; (Ј) У(гричић), Жил Верн, Политика, 1905, бр. 422, с. 1-2; А-м, Први дан Ускрса о. г. приказан је „велики сценичан комад“ „Царев гласник“, Слога, Сомбор, 1906, бр. 15, с. 6; (И) Х(ергешић), 100-годишњица рођења Julesa Vernea (1828-1928), Обзор, 1928, бр. 46, с. 3.

С. А. Ј.