УСКОЧНИЦА

УСКОЧНИЦА – комад из народног живота с певањем и играњем у 4 чина. Написао: Петар Крстоношић. Музика: Рожђеловски. Прво извођење у Темишвару, 1920, а уз суделовање Драгомира Кранчевића и Руже Кранчевићке.

Прво извођење у СНП 25. XI 1922. у Старом Бечеју. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – Д. Павићевићка (Велинка), Б. Ђорђевић (Коста), М. Аћимовић (Паја Сувајџић), М. Петровићка (Анђа), М. Јелић (Сима), П. Крстоношић (Перица), А. Аћимовићка (Пајка), Л. Радосављевићка (Лина), М. Крстоношићева, Недељковић. – Изведено 1 пут.

Премијера у СНП 27. X 1928. у НСаду. Подела узета са плаката представе одржане 18. XI 1928. у Вршцу. – Рд. Ј. Харитоновић; Н. Динић (Новак Радонић), М. Динићка (Мица, Ката), Д. Марковић (Коста), А. Рашковић (Паја Сувајџић), Љ. Јовановићева (Анђа), Стеван Јовановић (Воја), Достићка (Велинка), мала Радојка (Мирко), Ј. Харитоновић (Грк Перица), З. Ћурчићка (Стрина Лина, Цвета), Л. Лазаревић (Сима), С. Душановић (Драго), С. Хурбан (Иван, Други Циганин), И. Дубравчићева (Мара), xxx (Љубица), Х. Харитоновићка (Пајка), Ј. Силајџић (Селемир, Гајдаш), xxx (Гуслар), Ђ. Јанковић (Илија, Кум, Први Циганин), С. Савић (Крчмар). – Изведено 2 пута.

Премијера у СНП 3. V 1936. у Вршцу. – Рд. Д. Марковић; Д. Марковић (Новак Радонић), Р. Ферари (Мица), В. Милин (Коста), Д. Кременовић (Паја Сувајџић), Љ. Јовановићева (Анђа), Љ. Красић-Левак (Велинка), С. Душановић (Воја), Г. Николић (Сима, Селемир, Гуслар), Н. Стојановић (Грк Перица), В. Ивановић (Иван, Кум), Ђ. Козомара (Драго), И. Душановићка (Мара), М. Петровићева (Ката), О. Репак (Љуба), М. Шекулин (Пајка), З. Николићка (Цвета), З. Ковачевићка (Лина), С. Савић (Крчмар, Гајдаш), Љ. Ковачевић (Мали Мирко), С. Грбић (Тамбураш). – Изведено око 10 пута.

ЛИТ: А-м, Нова драма, Јединство, 1920, бр. 220, с. 2; А-м, Српско народно позориште, Ново време,  Стари Бечеј, 1922, бр. 49, с. 2; А-м,  „Ускочница“ од П. Крстоношића, Застава, 1928, бр. 246, с. 3; А-м, Позориште, Војводина, 1928, бр. 48, с. 2; А-м, Позориште, Глас народа, Сомбор, 1936, бр. 42, с. 3.

В. В.