УСКОЧКИЊА

УСКОЧКИЊА – слика из шајкашког живота у 3 дела с певањем. Написао: Лазар Марковић Мргуд. Музика: Исидор Бајић.

Праизвођење у СНП 19. V 1908. у Суботици. Подела узета са плаката представе одржане 29. XI 1909. у НСаду. – Рд. М. Марковић; А. Лукић (Марко Милин), Љ. Динићка (Јеца), М. Марковићка (Јела), М. Николић (Пера Катић), М. Марковић (Душан), К. Васиљевић (Паја Лазић), М. Матејић (Стева), Д. Матејићка (Шаренка), М. Тодосићка (Перса), Д. Николићева (Вата), М. Јосићева (Ката), М. Хаџи-Динић (Панта), Ј. Антонијевић (Први момак), Д. Кранчевић (Други момак), С. Стефановић (Трећи момак), xxx (Мушко дете од две године). – Изведено 8 пута.

БИБЛ: Лазар Марковић Мргуд, Ускочкиња, НСад 1909.

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште, Браник, 1908, бр. 90, с. 3; Р., Премијера „Ускочкиње“, Бранково коло, 1908, бр. 17-18, с. 287; А-м, Ускочкиња, Ново Позориште, НСад, 1909, бр. 17, с. 65-66; А-м, Слика из три дела из шајкашког живота „Ускочкиња“, Застава, 1909, бр. 260, с. 2; (Ј.) Г(рчић), Ускочкиња, Ново Позориште, НСад, 1909, бр. 19, с. 75.

В. В.