У ХАРЕМУ

У ХАРЕМУ – шаљива игра у 1 чину. Написао: Лукијан Бранковић Тривунов.

Прво извођење у НП 5. V 1925. у НСаду. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – рд. Б. Цветковић; К. Цветковићка, Р. Кранчевићка, Ђ. Козомара, М. Грујићева, М. Васић, Б. Цветковић, М. Душановић, Л. Лазаревић, С. Јовановић, Љ. Јовановићка, Ј. Кучера. – Изведено 4 пута.

Прво извођење у СНП 25. II 1926. у Србобрану. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 2 пута.

БИБЛ: Лукијан Бранковић Тривунов, У харему, Земун 1902.

ЛИТ: О. С(уботи)ћ, „У харему“ (Премијера), Застава, 7. V 1925; А-м, Две премијере у позоришту, Нови Сад, 1925, бр. 2, с. 6.

В. В.