У ДОЛИНИ (Tiefland)

У ДОЛИНИ (Tiefland) – музичка драма у 2 чина с предигром. Музика: Ежен Д’Албер. Либрето, према А. Гимери: Рудолф Лотар. Прво извођење у Прагу (Deutsches Theater), 15. XI 1903, у нашој земљи 28. X 1909. у СНГ у Љубљани.

Прво извођење у НП у НСаду 18. X 1921. Превео: Велимир Живојиновић. Архива СХП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.

Прво извођење у СНП 19. I 1952. у НСаду. – Рд. Ј. Путник, сц. С. Максимовић, к. М. Јарц, к. г., дир. Д. Жупанић; Ј. Стефановић Курсула (Себастијано), М. Хаднађев (Томазо), В. Нецков, П. Клоц (Маручо), Љ. Љубичић, к. г. (Марта), О. Бручи (Пепа), К. Фиштеш (Антонија), Љ. Јанковић (Розалија), А. Чепе, М. Мирчов (Нури), О. Бингулац (Педро), В. Цвејић, К. Марцикић (Нандо), Д. Тодоровић (Свештеник). – Изведено 5 пута, глед. 1703.

БИБЛ: Евген Д’Албер, У долини, музичка драма у два чина с предигром, превео Миливој Предић, по А. Гимери, написао Рудолф Лотар, Бгд б. г.

ЛИТ: Н. Грба, Д’Алберова опера „У долини“ на новосадској позорници, СВ, 24. I 1952; Ј. Шулхоф, Премијера Д’Алберове опере „У долини“, НС, 1952, бр. 36, с. 1 и 3.

Ј. М. и В. В.