ТРИПТИХОН

ТРИПТИХОН – кореографска поема у 3 дела. Музика и либрето: Петар Коњовић. Прво извођење 21. VI 1958. у ХНК у Згбу.

Прво извођење у СНП 3. III 1964 у оквиру Три балета. – К-граф и рд. Г. Македонски, дир. Д. Миладиновић, к. г., И. Топлак, сц. П. Пашић, к. г., к. Б. Јовановић, к. г.; изводе: А. Баранковска, М. Месаровић, Е. Марјаш, С. Илијћ, П. Сардоч, М. Живановић, В. Чебски, Б. Караев, Б. Талевски, С. Васиљев, Ј. Прокић, Љ. Кишпредилов, С. Медић, Ј. Андрејев, Љ. Хмела, Ђ. Петровска, С. Донсков, В. Шобот, Н. Гарај, Н. Колак, П. Јерант, А. Пундов, В. Оренди. – Изведено 6 пута, глед. 2898.                                                                                             ЛИТ: ћ, У знаку просечности, Зрењанин, 25. IV 1964.

Љ. М.