ТРАЖИ СЕ ВАСПИТАЧ (On demande un gouverneur)

ТРАЖИ СЕ ВАСПИТАЧ (On demande un gouverneur) – шаљива игра у 2 радње. Написали: Шарл-Адријен Декурсел и Адолф Жем-Син. Прво извођење у Паризу, 12. IV 1853.            Прво извођење у нашој земљи у СНП 14. XI 1869. у НСаду. Са немачке прераде превео: Моја Хрваћанин-Станчић. Подела узета са плаката представе одржане 18. I 1872. у НСаду. – Д. Ружић (Фридрих плем. Лајхт), М. Суботић (Вењамин), Н. Зорић (Розенберг), М. Станчић (Едуард), Н. Недељковић (Тома Габлер), К. Хаџић (Јоза), К. Савићева (Валентина), М. Савићева (Адела). – Изведено 6 пута.                                                                                            Премијера у СНП 19. V 1880. у Великом Бечкереку. – Д. Ружић (Фридрих плем. Лајхт), В. Марковић (Венијамин), С. Рајковић (Розенберг), П. Добриновић (Едуард), А. Лукић (Тома Габлер), М. Димитријевић (Јоза), Л. Хаџићева (Валентина), Ј. Поповићева (Адела), С. Димитријевићка (Розалија). – Изведено 3 пута.                                                                                  ЛИТ: Кеста, Српско народно позориште у Вршцу, Застава, 1879, бр. 176, с. 2; П., Ст. Бечеј 1. 4. „Тражи се васпитач“, Застава, 1882, бр. 56, с. 3.

В. В.