ТРАВИЈАТА (La Traviata)

ТРАВИЈАТА (La Traviata) – опера у 4 чина. Музика: Ђузепе Верди. Либрето, према А. Дими Сину: Франческо Марија Пијаве. Прво извођење у Венецији, 6. III 1853, у нашој земљи 11. III 1879. у ХНК Згб.

Прво извођење у НП у НСаду 28. VI 1922. Превео: Милан Димовић. Подела узета са плаката представе одржане 7. X 1922. у НСаду. – Рд. К. Клеменчић, дир. Д. Тришлер; Н. Архипова (Виолета), М. Левова (Флора), М. Оливијери (Анина), Д. Митровић, к. г. (Алфред Жермон), Н. Баранов (Жорж Жермон), Д. Врбањац (Гастон), В. Ширај (Барон Дивал), М. Оџић (Маркиз д’Обињи), П. Банац (Др Гренвил), Д. Белић (Јосиф), И. Павлов (Слуга код Флоре). – Изведено 24 пута.

Прво извођење у СНП 6. I 1929. у Старом Бечеју. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: Н. Архипова (Виолета), Н. Баранов (Жорж Жермон), С. Писек (Алфред). – Изведено 1 пут.

Премијера у СНП 16. XI 1947. у НСаду. – Рд. Ј. Кулунџић, дир. В. Илић, Л. Бута, Д. Жупанић, В. Тополковић, Г. Чила, М. Асић, сц. М. Шербан, к. С. Шербан; Е. Крже, З. Николић, О. Бручи, Ј. Асић (Виолета), М. Липковић, М. Врчевић, Г. Гојковић, Љ. Јанковић, Ј. Мартиновић, М. Котник-Сарајкић, Ј. Јечменица (Флора), С. Губанић, А. Чепе, Д. Леђанац, М. Губик (Анина), Д. Бурић (Алфред), И. Варговић, Ј. Стефановић Курсула, В. Поповић, В. Кошир, Ф. Пухар (Жорж Жермон), К. Марцикић, В. Нецков, С. Матановић (Дивал), Б. Дечермић, Д. Теодоровић, Ђ. Ђорђевић, М. Главашевић, Д. Секулић, В. Куцуловић (Гастон), С. Михајловић, П. Вуковић, П. Клоц, С. Матановић (Д’Обињи), Ж. Станојевић, Д. Балтић, В. Зграблић, С. Михајловић, П. Клоц, М. Чонкић (Др Гренвил), Д. Балтић, Ђ. Молдовановић (Слуга). – Изведено 157 пута, глед. 70.913.

Премијера у СНП 5. XI 1963. у НСаду. – Рд. Е. Фрелих, дир. Д. Жупанић, Е. Гвоздановић, М. Јагушт, сц. С. Максимовић, к. С. Јатић, к-граф Г. Македонски, хорове увежбао Е. Гвоздановић; З. Николић, О. Бручи (Виолета), М. Врчевић-Бута, Ј. Јечменица, М. Ковалска (Флора), А. Чепе (Анина), Р. Грујић, Л. Манцин (Алфред), Ф. Пухар (Жорж Жермон), В. Нецков, А. Црњаковић, Д. Балтић (Дивал), Ф. Кнебл, В. Куцуловић, Б. Грубач (Гастон), С. Холичек, Ф. Пухар, К. Марцикић, С. Матановић (Д’Обињи), Д. Балтић, Ј. Фејк, Б. Богданов, С. Дракулић (Др Гренвил), М. Онешћук (Јосип), П. Микалачки (Слуга). – Изведено 36 пута, глед. 15.973.

Премијера у СНП 8. XI 1970. у НСаду. Режијски обновио М. Сабљић, к. г., дир. Л. Бута, избор сц. Д. Васиљевић, к. С. Јатић, к-граф М. Братоножић, хорове спремио Е. Гвоздановић; М. Пец-Галер, к. г., В. Бердовић, В. Ковач-Виткаи (Виолета), М. Врчевић-Бута, Ј. Јечменица, А. Херћан-Бодрич, З. Николова (Флора), А. Животић, И. Давосир-Матановић (Анина), В. Куцуловић, Ш. Мардешић (Алфред), Ф. Пухар, Д. Мариновски, Д. Бугарин (Жорж), Д. Балтић (Дивал), Ф. Кнебл (Гастон), К. Марцикић, С. Матановић (Маркиз д’Обињи), С. Дракулић (Др Гренвил), М. Онешћук, Ђ. Молдовановић (Јосиф), П. Микалачки (Слуга), М. Братоножић, В. Јелкић, М. Грујић (Солисти балета). – Изведено 61 пут, глед. 20.828.

Премијера у СНП 16. X 1981. у НСаду. – Рд. М. Сабљић, к. г., дир. М. Јаноски, И. Топлак, дир. хора Ј. Ферик, В. Кесић-Крсмановић, сц. Д. Соколић, к. г., М. Лесковац, к. Р. Ненадовић-Соколић, к. г., к-граф И. Отрин, В. Логунов, пом. рд. С. Дракулић; В. Виткаи-Ковач, Г. Којадиновић (Виолета), З. Николова, А. Херћан (Флора), А. Марушевић, В. Бердовић (Анина), В. Куцуловић (Алфред), М. Милановић, О. Енигареску (Жорж Жермон), З. Мартиновић (Гастон),  Б. Вукасовић, Д. Балтић (Барон Дуфол), С. Холичек (Маркиз д’Обињи), С. Дракулић, Б. Јатић (Др Гренвил), А. Манојловић (Ђузепе), З. Нинковић (Слуга код Флоре). – Изведено 30 пута, глед. 14.966.

БИБЛ: Ђузепе Верди, Травијата, опера у 4 чина, либрето Франческо М. Пијаве, прев. Милан Димовић, Бгд б. г.

ЛИТ: О. С(уботи)ћ, „Травијата“ – Народно позориште, Застава, 30. VI 1922; Хр., Премијера опере „Травијата“, Јединство, 1. VII 1922; А-м, „Травијата“, Застава, 7. III 1923; Arbiter, Синоћња представа била је од до сада изведених најуспелија, Нова пошта,  1924, бр. 186, с. 2; А-м, Оперске представе у Новом Саду, Нови Сад, 1929, бр. 39, с. 3; А-м, Увежбава се „Травијата“, СВ, 13. XI 1947; А-м, Отворена је прва војвођанска опера, СВ, 17. XI 1947; В. Поповић, Оснивање Опере у Новом Саду, ЛМС, 1947, књ. 361, с. 297; Ј. Шулхоф, Година дана рада Опере Војвођанског народног позоришта, ЛМС, 1948, књ. 362, с. 617; Др А. М., Опера и балет код нас, Зрењанин, 1957, бр. 248, с. 5; А-м, Два гостовања у „Травијати“, Дневник, 4. II 1968; А-м, Вечерас „Травијата“ без Зденке, Дневник, 6. II 1968; Б. Рушкуц, Конац дело (не) краси, Дневник, 9. II 1968; М. П., „Травијата“, Дневник, 5. XI 1970; А-м, Јубиларна представа „Травијате“, Дневник, 11. XII 1970; В. Миросављевић, Најмилија опера, Дневник, 13. XII 1970; С. Божовић, Поводом обновљене „Травијате“. Франц опет Жермон, Вечерње новости, 16. XII 1970; В. Поповић, Виолета Беле Руденко, Позориште, НСад, 1970, бр. 4, с. 15; И. Рацков, „Травијата“ Ђ. Вердија – диригент Лазар Бута, Руковет, Суботица, 1970, децембар, с. 682; А-м, Концертна пословница КПЦ завршава ову годину Вердијевом „Травијатом“. Виолета из Сарајева, Сомборске новине, 23. XII 1970; Н. Симин, Поново стара љубав, Дневник, 14. X 1981; М. Кујунџић, Трећи лист тролиста, Дневник, 15. X 1981; Е. Гвоздановић, Сјај за очи, Дневник, 18. X 1981.

Ј. М. и В. В.