ТОСКА (Tosca)

ТОСКА (Tosca) – музичка драма у 3 чина. Музика: Ђакомо Пучини. Либрето (према истоименој драми Викторијена Сардуа): Луиђи Илика и Ђузепе Ђакоза. Прво извођење у Риму (Teatro constanza) 14. I 1900, у нашој земљи 22. III 1906. у СНГ у Љубљани.

Прво извођење у НП у НСаду 1. I 1921. Превео: Милан Димовић. Подела узета са плаката представе одржане 5. I 1924. у НСаду. – Рд. Д. Кранчевић, дир. Х. Маржинец; Б. Адамовићка (Тоска), Ј. Ријавец, к. г. (Каварадоси), Н. Баранов (Скарпија), Г. Миковић (Анђелоти), С. Добрић (Црквењак), Д. Дубајић (Сполета), А. Борисов (Шјароне), М. Вебле (Кључар). – Изведено 32 пута.

Прво извођење у СНП 12. III 1949. у НСаду. – Рд. Р. Ертл, к. г., сц. Б. Дежелић, к. М. Бабић-Јовановић, дир. Л. Бута, Д. Жупанић; З. Сесардић, Д. Влајковић (Тоска), А. Сладољев, к. г., К. Ивић, Д. Бурић (Каварадоси), И. Варговић, Ј. Стефановић-Курсула (Скарпија), В. Нецков (Анђелоти), М. Зец, М. Хаднађев (Црквењак), Ђ. Молдовановић (Шјароне), С. Јовановић, Ф. Кнебл, Ђ. Ђорђевић (Сполета), С. Михајловић, П. Клоц, Д. Балтић (Тамничар), М. Врчевић, Х. Цехетмајер, Н. Крушлин, Д. Леђанац (Пастир). – Изведено 33 пута, глед. 16.795.

Премијера у СНП 30. X 1953. у НСаду. – Рд. и сц. М. Маринц, к. С. Церај-Церић, дир. Л. Бута; Д. Влајковић, М. Скендеровић, Д. Фирфова (Тоска), О. Бингулац, К. Ивић, В. Вујачић, Н. Ћириловић (Каварадоси), Ј. Стефановић-Курсула, М. Радовић, Р. Немет, Д. Мариновски (Скарпија), В. Нецков, Д. Балтић (Анђелоти), М. Грозданић, М. Хаднађев, И. Кнежевић (Црквењак), Ђ. Молдовановић (Шјароне), Ђ. Ђорђевић, Ф. Кнебл, К. Марцикић (Сполета), В. Зграблић, Д. Балтић (Тамничар), Д. Леђанац-Еберст, И. Давосир, А. Керац (Пастир). – Изведено 50 пута, глед. 15.838.

Премијера у СНП 10. XII 1965. у НСаду. – Рд. Е. Фрелих, сц. М. Лесковац, к. С. Јатић, дир. Л. Бута; М. Скендеровић, М. Алпар (Тоска), В. Цвејић (Каварадоси), Ј. Глигоријевић, к. г., Д. Мариновски (Скарпија), Д. Балтић (Анђелоти), М. Хаднађев, С. Дракулић (Црквењак), Ђ. Молдовановић (Шјароне), Ф. Кнебл (Сполета), Ф. Пухар (Тамничар), А. Херћан, А. Керац-Животић (Пастир). – Изведено 26 пута, глед. 8811.

Премијера у СНП 11. VI 1973. у НСаду. – Рд. С. Вафијадис, к. г., сц. В. Маренић к. г., к. Ј. Петровић, дир. Л. Бута; В. Буковец, к. г., М. Алпар (Тоска), Ш. Мардешић, В. Цвејић (Каварадоси), Д. Мариновски (Скарпија), Д. Балтић (Анђелоти), С. Дракулић (Црквењак), Ч. Милушић, С. Матановић (Шјароне), Ф. Кнебл (Сполета), Ф. Пухар, А. Фаркаш (Тамничар), А. Херћан, А. Животић (Пастир). – Изведено 11 пута, глед. 3560.

Премијера у СНП 20. III 1979. у НСаду. – Рд. О. Енигареску, к. г., сц. В. Маренић, к. г., к. Ј. Петровић, дир. И. Топлак; М. Алпар-Тунтев (Тоска), Ш. Мардешић (Каварадоси), О. Енигареску, к. г. (Скарпија), Б. Јатић (Анђелоти), С. Дракулић (Црквењак), С. Матановић (Шјароне), Ф. Кнебл (Сполета), М. Милановић (Тамничар), Г. Томић (Пастир). – Изведено 10 пута, глед. 3378.

БИБЛ: Тоска, музичка драма у три чина, по Сардуовој драми написали Л. Илика и Ђ. Ђакоза, музика Ђакома Пучинија, прев. Милан Димовић, Земун 1921.

ЛИТ: П. Г. Дидски, „Тоска“, Јединство, 20. X 1921; А-м, „Тоска“ – Народно позориште, Застава, 17. VI 1922; Ј. Путник, Обнова Пучинијеве „Тоске“ на сцени СНП-а, Дневник, 17. XI 1953; П. Р., О сценографији која не поштује ни стил ни аутентичност амбијента, Дневник, 4. XII 1955; А-м, Изразита музикалност, Дневник, 4. II 1961; М. Кујунџић, Пучини у малом прсту, Дневник, 30. V 1967; М. Хаднађев, Обнова Пучинијеве „Тоске“, Позориште, НСад 1973, бр. 10, с. 6; И. Рацков, „Тоска“ Ђакома Пучинија у режији Сержа Вафијадиса, Руковет, Суботица 1973, бр. 7-8, с. 521; С. Турлаков, „Тоска“ на новосадској оперскои сцени. Драмска и вокална сигурност, Борба, 22. III 1979.

Ј. М. и В. В.