ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 1945-1986.

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 1945–1986.

(сценска техника и одржавање зграде)

Стеван АДАМОВИЋ – декоратер, касније службеник обезбеђења (Панчево, 11. II 1951 –), основна школа, у СНП од 10. II 1976. до пензионисања, 11. II 2016. и надаље хонорарно.                                                                                                                                          Марија АЈВАЗ (в)                                                                                                                                 Владислав АЛЕКСАНДРОВИЋ – возач (Лок, Нови Сад, 24. I 1940 –), основна школа, у СНП од 30. I 1985. до 7. IV 1985.                                                                                                          Славољуб АЛИМПИЋ – портир–телефониста (Ново Село, Лешница, код Лознице, 1. XI 1946 – Ново Село, Лешница, код Лознице, 22. VI 2000), основна школа и 2 г. ДПШ БО, у балетском ансамблу СНП од 3. XII 1971, вратар-телефониста од 1. X 1978. и музички реквизитар и помоћник нототекара од 17. III 1980. до пензионисања, 9. VI 1998.            Христивој АЛИМПИЋ – помоћни декоратер (Мекућани, Србија, 20. IV 1935 –), у СНП од 21. X 1965. до 5. V 1967.                                                                                                                               Зоран АНГЕЛОВСКИ – декоратер (Петроварадин, 10. VIII 1961 –), гимназија, у СНП од 19. X 1982. до 31. XII 1982.                                                                                                                                  Катица АНДРАШЕК – спремачица (Марадик, 13. V 1932 –), основна школа, у СНП од 25. IX 1962. до 6. IV 1983.                                                                                                                                       Божур АНТОНИЈЕВИЋ – помоћни радник, Трнава, Србија, 25 VIII 1937 –), основна школа у СНП од 4. XI 1966. до 22. VIII 1969.                                                                                                   Станислав АНТОНИЋ – декоратер (Босански Петровац, ? –) у СНП од 1946. до 1951.    Зоран АРСИЋ – столар (Раковац, 7. IX 1958 –), школа за кв-радник, у СНП од 22. II 1986.
Исљам АСАНИ – руководилац транспорта (Мевољне, Косово, 10. V 1933 –), основна школа, у СНП од 5. X 1964. до 30. IX 1994.                                                                                                   Хазир АСАНИ – транспортни радник (Нови Сад, 15. IX 1964 –), основна школа, у СНП од 11. X 1982. до 16. VII 1983. и од 10. IX 1984. до 16. X 1985.                                                                     Шеремет АСАНИ – транспортни радник (Мевољане, Косово, 22. I 1954 –), основна школа, у СНП од 31. VIII 1971 до 10. I 1973. и од 19. IV 1975. до 13. III 2012.                                          Сава АЏИЋ – декоратер (Нови Сад, 13. II 1959 –), гимназија, у СНП од 2. XII 1985. до 4. III 1987.                                                                                                                                                           Тома АЏИЋ – возач (Нови Сад, ? -), у СНП од 1. X 1946. до 31. VIII 1948.
Бранислав БАБИН – кројач (Србобран, 11. XII 1928 – Нови Сад, 11. X 2011), занатска школа, у СНП од 16. XI 1964. до 22. II 1889.                                                                                                  Лазар БАБИЋ (в)                                                                                                                                   Зора БАГИЊ – женски кројач (Инђија, 13. X 1953 -), школа за кв-раднике, у СНП од 22. X 1985. до 14. X 2013.
Живојин БАЈИЋ (в)
Станка БАЈИЋ (в)
Тодор БАКАЈИН – мушки костимер (Надаљ, Србобран, 14. XII 1953 -), школа за кв-раднике, у СНП од 22. II 1982.
Имре БАЛИНТ – помоћни сликар (Врбас, 7. V 1948 -), школа за кв-раднике, у СНП од 7. I 1985. до 9. III 1985.
Лајош БАЛОГ – реквизитар (Нови Сад, 15. V 1936 -), основан школа, у СНП од 7. IX 1959. до 15. VIII 1962.
Јелена БАЛТАШИК – спремачица (Кикинда, 5. VII 1914 – ?), основна школа, у СНП од 1. IV 1945. до 31. X 1950.
Душан БАНКОВАЧКИ (в)
Ђура БАЊАШ – помоћни радник у сликарници (Панчево, 1. VII 1930 -), основна школа, у СНП од 8. X 1959. до 31. XII 1988.
Љуба БАЊАШ – спремачица (Апатин, 1. VI 1956 -), основна школа, у СНП од 12. III 1986. до 15. IV 1986.
Момчило БАРАЋ – телефониста (Бистрица, Колашин, Црна Гора, 15. V 1934 -), основна школа, у СНП од 1. IX 1960. до 11. IV 1971.
Анте БАРИШИЋ (в)
Стјепан БАРТ – бравар (Нови Сад, 3. V 1964 -), школа за кв-раднике, у СНП од 30. XII 1985. до 15. IV 1986.
Зора БЕГОЈЕВ – спремачица (Београд, 24. VII 1914 – Нови Сад, 12. I 1977), основна школа, у СНП од 1. IV 1945. до 31. III 1975.
Боривоје БЕЗДЈЕКОВСКИ (в)
Момир БЕКЧИЋ – радник обезбеђења (Краљево, 23. X 1958 -), средња пољопривредна школа, у СНП од 20. V 1983. до 5. IX 1984.
Боривој БЕЉАНСКИ (в)
Даница БЕЉАНСКИ (в)
Зора БЕЉАНСКИ – фризер-власуљар (Нови Сад, 25. III 1921 – ?), занатска школа, у СНП од 1. I 1951. до 31. III 1973.
Јаша БЕЉАНСКИ – помоћни декоратер (Турија, 22. I 1947 – Турија, 9. IV 1975), основна школа, у СНП од 26. III 1971 до 30. IX 1971.
Ранко БЕЉАНСКИ (в)
Лепосава БЕЉИН – спремачица (Жабаљ, 25. X 1938 -), основна школа, у СНП од 16. XII 1965. до 31. X 1969.
Зора БЕРБАКОВ – женски кројач (Љукачево, Бања Лука, БиХ, 23. I 1963 -), средња школа усмереног образовања, у СНП од 12. II 1985. до 21. IV 1985.
Жарко БЕРОЊА – портир-телефониста, ноћни чувар (Велики Радић, Бихаћ, БиХ, 14. IX 1940 -), основна школа, у СНП од 12. XII 1981. до 15. IX 2000.
Мирјана БЕРОЊА – кројач (Босанска Крупа, БиХ, 20. VI 1965 -), школа за кв-раднике, у СНП од 8. I 1985. до 8. II 1985.
Здравко БЕШИЋ – реквизитар (Милићи, Власеница, БиХ, 2. VI 1951 -), школа ученика у привреди, у СНП од 21. IV 1981. до 30. IX 2014.
Синиша БЕШИЋ – ватрогасац (Топола, Лебане, 25. VI 1951 – Нови Сад, Институт у Сремској Каменици, 17. III 2002), основна школа, у СНП од 18. VII 1981. до 14. VII 1998.
Светислав БИЈЕЛИЋ – декоратер и бравар (Загриље, Пећ, Косово, 1. VII 1956 -), школа ученика у привреди, у СНП од 7. I 1981. до 9. I 1981.
Жарко БИКИЋ – возач-достављач (Нови Сад 24. XI 1961 -), средња школа усмереног образовања, у СНП од 1. VI 1985. до 30. XII 1986.
Радован БИРЕШ – помоћни реквизитар (Винковци, Хрватска, 13. II 1934 -), основна школа, у СНП од 1. X 1962. до 17. VIII 1965.
Милош БИРОШЕВИЋ – декоратер (Ковиљ, 14. III 1931 -), занатска школа, у СНП од 14. I 1967. до 31. XII 1975.
Риза БИЧКАЈ – ватрогасац (Обоште, Косово, 25. V 1932 -), основна школа, у СНП од 2. I 1963. до 31. III 1980.
Стеван БЛАГОЈЕВ – кројач (Чуруг, 30. IX 1922 – ?), занатска школа, у СНП од 21. XII 1954. до 1. III 1956.
Илонка БОБИНАЦ – спремачица (Чантавир, 15. IX 1932 -), основна школа, у СНП од 2. IX 1960. до 8. IX 1967.
Стеван БОГДАН – портир (Нови Сад, 14. VI 1918 – Нови Сад, 22. XI 2007), основна школа, у СНП од 19. X 1964. до 14. VII 1989.
Благоје БОЖИНОВСКИ – кројач (Суви, Суводол, Македонија, 7. III 1938 -), школа ученика у привреди, у СНП од 23. X 1961. до 30. VI 1962.
Ристе БОЖИНОВСКИ – столар (С. Тракести, Прилеп, Македонија, 3. III 1948 -), школа ученика у привреди, у СНП од 15. X 1980. до 31. XII 1995.
Милан БОЖИЋ – машински техничар (Сремски Карловци, 31. I 1951 -), средња машинско-техничка школа, у СНП од 1. V 1980. до 30. IV 2000.
Недељко БОЈИНОВИЋ – руководилац ватрогасне службе (Булетић, Добој, БиХ, 7. VI 1934 – Нови Сад, 28. VI 2005), ватрогасни официр, у СНП од 10. X 1974. до 28. II 1997.
Стеванка БОРИЋ – спремачица (Рилић, Бугојно, БиХ, 25. VIII 1937 -), основна школа, у СНП од 21. I 1976. до 20. II 1977.
Гертруд БОХАЧЕК – спремачица (Нови Сад, 30. V 1956 -), основна школа, у СНП од 21. V 1981. до 18. VII 1981.
Драгана БОШКОВ – спремачица (Београд, 14. XII 1957 -), средња техничка школа, у СНП од 1. IV 1985. до 30. VI 1985.
Здравко БОШКОВИЋ – помоћни реквизитар (Гајдобра, Бачка Паланка, 20. I 1958 -), основна школа, у СНП од 17. V 1979. до 1. IX 1979.
Мирослава БРАНКОВ (в)
Викторија БРЕГОВЉАНИН – сликар-извођач (Нови Сад, ? -), у СНП од 1. II 1945. до 31. XII 1946.
Ђорђе БРЕГУН (в)
Тоша БРЗАК – помоћни декоратер (Нови Сад, 18. IX 1949 -), основна школа, у СНП од 21. I 1971. до 20. VII 1971.
Александар БРКИЋ (в)
Жељко БРКИЋ – помоћни радник (Нови Сад, 27. VI 1962 -), школа ученика у привреди, у СНП од 1. VII 1983. до 28. VI 1987.
Михаило БРКИЋ – електричар (Глушци, Шабац, Србија, 29. XI 1939 -), школа ученика у привреди, у СНП од 15. IV 1959. до 15. X 1961.
Никола БУБУЉ – електричар (Томина, Сански Мост, БиХ, 12. XI 1949 – Нови Сад, Институт у Сремској Каменици, 14. VI 2004), школа ученика у привреди, у СНП од 1. XII 1980. до 13. VII 2004.
Жика БУГАРСКИ – електроинжењер (Нови Сад, 30. VI 1951 – Нови Сад, 12. I 2015), електротехнички факултет, у СНП од 1. VIII 1981. до 31. VII 1983.
Славко БУГАРСКИ – декоратер (Гардиновци, 27. IV 1955 -), гимназија, у СНП од 14. IV 1985. до 15. VI 1985.
Драгица БУДОШАН – гардеробер (Нови Сад, 14. IV 1926 – ?), основна школа, у СНП од 1. III 1980. до 30. VI 1980. и од 4. IX 1980. до 8. IX 1980.
Слободан БУЗАЏИЋ – декоратер (Сивац, Кула, 17. I 1921 – Нови Сад, 16. XI 1985), основна школа, у СНП од 1. X 1951. до 7. IX 1973.
Радослав БУКУМИРОВИЋ – електричар-расветљивач (Нови Сад, 2. IV 1951 -), средња електротехничка школа, у СНП од 9. X 1984. до 2. IV 2016.
Миломир БУЛАТОВИЋ – декоратер (Д. Бишево, Рожаје, Црна Гора, 7. II 1956 -), основна школа, у СНП од 31. X 1985. до 23. X 1988.
Влада БУРЧАК – ложач и помоћни радник (Берботон, САД, 5. VI 1914 – ?), основна школа, у СНП од 4. XI 1961. до 30. IV 1962.
Мирослав ВАЈАГИЋ – реквизитар (Добро Село, Босанска Крупа, 13. II 1959 -), гимназија, у СНП од 17. V 1984. до 30. VI 1984.
Михаило ВАРГА – помоћни столар (Нови Сад, ? -), у СНП од 1. II 1945. до 31. III 1945.
Францишка ВАРГА – спремачица (Бачко Петрово Село, 22. II 1930 – ), основна школа, у СНП од 1. III 1962. до 10. VIII 1969.
Анкица ВАРГОВИЋ – фризер-власуљар (Сведружа, Хрватска, 1920 -), занатска школа, у СНП од 31. VII 1947. до 31. I 1953.
Драгослав ВАСИЉЕВИЋ (в)
Милан ВАСИЋ – декоратер (Нови Сад, 26. IX 1961 -), основна школа, у СНП од 1. XI 1983. до 19. XII 1983.
Бранко ВЕЛИКИЋ – сликар-извођач (Нови Сад, 19. IV 1952 -), факултет примењених уметности, у СНП од 18. II 1982. до 1. VII 2007.
Христина ВЕЉКОВИЋ – маскер-власуљар (Београд, 2. I 1964 -), школа за кв-раднике, у СНП од 7. IX 1984. до 8. VIII 1985. и од 9. IX 1985.
Јовица ВЕЉОВИЋ – возач (Косовска Митровица, 11. IX 1952 -), школа за кв-раднике, у СНП од 22. II 1984. до 5. X 1987.
Тодор ВЕРНАЧКИ – костимер и кројач (Ковиљ, 1910 -), у СНП од 1. II 1945. до 31. VIII 1946.
Предраг ВЕСЕЛИНОВИЋ – радник обезбеђења (Бешка, Инђија, 26. X 1960 -), средња грађевинска школа, у СНП од 16. XII 1981. до 14. X 1993.
Јосип ВЕСЕЛИЦА – декоратер (Сињ, Хрватска, 26. I 1960 -), школа за кв-раднике, у СНП од 22. I 1985. до 21. III 1985.
Душан ВИДИЋ – помоћни расветљивач (Врбас, 17. III 1936 -), основна школа, у СНП од 9. XI 1961. до 9. X 1963.
Здравко ВИДОВИЋ – декоратер (Јајце, БиХ, 12. XI 1955 -), грађевинско-техничка школа, у СНП од 18. II 1986. до 2. VI 1986.
Милан ВИДОВИЋ – возач-механичар (Грујевци, Бања Лука, БиХ, 5. VI 1939 -), школа ученика у привреди, у СНП од 15. IX 1965. до 4. II 1969.
Арпад ВИРАГ (в)
Ружа ВИСКОЧ – кројачица-костимерка (Темерин, 3. XI 1921 -), у СНП 1949.
Милица ВЛАШКАЛИЋ – спремачица (Потребић, БиХ, 8. IV 1906 – Нови Сад, 10. XI 1971), основна школа, у СНП од 15. IX 1960. до 10. XI 1971.
Стеван ВОЈНИЋ – кувар (Нови Сад, 13. II 1958 -), школа за кв-раднике, у СНП од 1. X 1985. до 31. X 1986.
Љубомир ВОЈНОВИЋ (в)
Људевит ВОЛФ (в)
Вито ВУЈАДИНОВИЋ – портир-трлрфониста (Јаша Томић, 27. VI 1949 -), гимназија у СНП од 12. V 1979. до 30. VI 1979.
Загорка ВУЈИН-СТОШОВИЋ – фризер (Црна Бара, Чока, 4. XII 1955 -), школа ученика у привреди, у СНП од 1. II 1978.
Лепа ВУКАДИНОВИЋ – спремачица (Нови Сад, 14. IX 1960 -), основна школа, у СНП од 3. V 1984. до 2. IX 1984.
Милица ВУКИЋ – кројачица (Госпођинци, 14. IX 1917 – ?), занатска школа, у СНП од 21. X 1947. до 31. VIII 1950.
Винко ВУКОВИЋ (в)
Госпава ВУКОВИЋ – костимерка (Илиџа, Сански Мост, БиХ, 20. IX 1948 -), основна школа, у СНП од 3. XI 1969. до 30. XII 2009.
Љиљана ВУКОВИЋ – фризер (Петроварадин, 19. XI 1948 -), школа ученика у привреди, у СНП од 22. I 1973. до 31. V 1973.
Радован ВУКОВИЋ (в)
Светислав ВУКОВИЋ – помоћни реквизитар (Нови Сад, 9. VI 1954 -), основна школа, у СНП од 1. II 1978. до 2. IV 1979.
Гојко ВУЦЕЉА – ватрогасац  (Прекаја, БиХ, 4. XI 1934 -), у СНП од 1. XI 1967. до 17. VI 1970.
Владислав ВУЧЕТИЋ – електротехничар (Тител, 18. X 1921 – ?), средња техничка школа, у СНП од 10. V 1952. до 26. II 1954.
Растко ВУЧКОВИЋ – помоћни ложач (Крагујевац, 15. V 1930 -), основна школа, у СНП од 1. XI 1968. до 30. IX 1970.
Стеван ГАВАНСКИ (в)
Мика ГАВРИЛОВИЋ – помоћни радник (Нови Сад, 8. X 1931 -), основна школа, у СНП од 5. IV 1956. до 17. IV 1958.
Рада ГАВРИЛОВИЋ – зидар и ложач (Нови Сад, 2. II 1920 – ?), курс за вкв-раднике, у СНП од 1. III 1954, до 18. V 1974.
Владимир ГАВРИЋ – реквизитар (Апатин, 17. VIII 1960 -), основна школа, у СНП од 1. XII 1984. до 15. I 1985.
Сава Ж. ГАЈИНОВ – бински мајстор декоратер (Турија, 22. XII 1925 – ?), основна школа, у СНП од 1. III 1950. до 30. IV 1966.
Сава Ј. ГАЈИНОВ – водоинсталатер (Турија, 1. III 1946 -), школа ученика у привреди, у СНП од 6. XI 1968. до 15. IV 1969.
Драгица ГАЈИЋ – портир-телефониста (Бачко Градиште, 4. VI 1925 – ?), основна школа, у СНП од 7. VI 1962. до 20. VIII 1976.
Александар ГАЛЕТИЋ – телефониста (Нови Сад, 15. II 1921 – ?), трговачка школа, у СНП од 1. III 1957. до 31. VII 1976.
Ђорђе ГАЛЕТИЋ, реквизитар (Нови Сад, 25. IV 1922 – ?), занатска школа, у СНП од 17. IX 1951. до 31. I 1958.
Тодор ГАЛЕТИЋ (в)
Ладислав ГЕРЛА – кочијаш (Нови Сад, ? -), у СНП од 1. I 1945. до 30. IX 1946.
Мехмед ГИГИЋ – декоратер (Мостар, 29. II 1932 – Нови Сад, 1975), школа ученика у привреди, у СНП од 16. IX 1958. до 15. I 1970.
Иштван ГИОН – кројач-костимер (Нови Сад, 29. III  1942 -), школа ученика у привреди, у СНП од 13. X 1978. до 15. I 1979. и од 1. X 1979.
Ђура ГЛУМАЦ – помоћни радник (Баштра, БиХ, 21. VII 1946 -), основна школа, у СНП 1972.
Неђо ГОГИЋ – возач (Бораћи, Јајце, БиХ, 17. III 1946 -), основна школа, у СНП од 22. X 1981. до 18. X 2005.
Ђурђица ГРБАЦ – женски кројач (Петроварадин, 23. IV 1955 -), школа за кв-раднике, у СНП од 2. X 1984. до 5. I 1985.
Ержебет ГРГИЧЕВИЋ – модисткиња (Кљајићево, 4. III 1952 -), школа ученика у привреди, у СНП од 15. IX 1982. до 31. VIII 2014.
Стојан ГРГУРОВ – декоратер, основна школа, у СНП од 23. I 1986. до 7. VIII 1989.
Никола ГРМУША – кројач-костимер (Дадоши, Хрватска, 5. V 1912 – ?), занатска школа, у СНП од 15. X 1947. до 31. X 1965.
Бранко ГРУЈИЋ (в)
Јанко ГУТ – реквизитар (Руски Крстур, 6. IV 1942 -), занатска школа, у СНП од 25. X 1965. до 24. V 2005.
Наталија ГУТ – костимерка (Руски Крстур, 21. XII 1949 -), школа за кв-раднике, у СНП од 10. X 1975. до 15. IX 2009.
Раде ГУЦУНСКИ – декоратер (Нови Сад, 31. VIII 1963 -), средња школа усмереног образовања, у СНП од 6. II 1986. до 5. IV 1986.
Здравко ДАВИДОВАЦ (в)
Љиљана ДАМЊАНОВИЋ – конобар (Нови Сад, 23. IV 1960 -), основна школа, у СНП од 1. X 1985. до 31. X 1986.
Жарко ДЕАК – радник обезбеђења (Београд, 30. III 1964 -), средња школа усмереног образовања, у СНП од 16. V 1985. до 24. XII 2012.
Берислав ДЕЖЕЛИЋ (в)
Васка ДЕМИЋ – фризер-власуљар (Мокрин, 15. II 1931 -), занатска школа, у СНП од 16. IX 1953. до 31. V 1957.
Станко ДЕСПОТОВ – помоћни радник (Госпођинци, 25. II 1924 -), основна школа, у СНП од 4. III 1961. до 15. IV 1962.
Милорад ДИМАНИЋ – тапетар (Београд, 5. VI 1941 -), дрвнопрерађивачка школа, у СНП од 21. IV 1980. до 5. XI 1996.
Богдан ДИМИЋ – лимар (Сента, 18. II 1953 -), у СНП од 1. XI 1980. до 15. VI 1981.
Рада ДИМИЋ – столар (Госпођинци, 4. II 1927 – ?), у СНП од 12. XII 1955. до 10. V 1956.
Ђура ДОБАШ – помоћни радник (Батина, 20. VII 1899 – ?), основна школа, у СНП од 10. X 1949. до 31. XII 1954.
Душан ДОБРОМИРОВ (в)
Христина ДОВИЈАРАЦ – спремачица (Нови Сад, ? -), у СНП од 1. II 1945. до 31. VIII 1946.
Здравко ДОМИТРАН – електромеханичар (Кланечко, Загреб, 25. I 1947 -), школа ученика у привреди, у СНП од 2. XI 1981. до 1. VI 2007.
Бошко ДОТЛИЋ (в)
Драгица ДОТЛИЋ – костимер (Вилово, 8. X 1931 -), основна школа, у СНП од 6. XII 1963. до 29. VI 1990.
Милица ДОШЕН – спремачица (Нови Сад, 13. IX 1961 -), средњошколски центар за друштвене делатности, у СНП од 1. III 1983. до 30. IV 1983. и од 1. X 1983. до 30. XI 1983.
Милош ДОШЕН – радник обезбеђења (Нови Сад, 3. IV 1959 -), гимназија, у СНП од 7. XII 1982. до 29. VIII 1988.
Љубомир ДРАГИЧЕВИЋ – портир-телефониста (Бачко Добро Поље, 5. X 1947 -), школа ученика у привреди, у СНП од 1. VIII 1979. до 30. IX 1979.
Ђорђе ДРАГОЈЛОВИЋ – аутомеханичар (Буђановци, Рума, 8. V 1952 -), школа ученика у привреди, у СНП од 1. VI 1981. до 13. XI 1982. и од 15. II 1983. до 13. III 2012.
Драгослав ДРАГОСАВАЦ – портир-телефониста (Бачки Грачац, Оџаци, 21. V 1956 – Бачки Градац, 30. XI 2007), основна школа, у СНП од 1. X 1976. до 31. I 2006.
Петар ДРНДАРЕВИЋ (в)
Сава ДУДАРИН – столар (Мошорин, 1913 – ?), занатска школа, у СНП од 1. X 1952. до 31. I 1953.
Иванка ДУЈИН – костимер (Ириг, 15. V 1944 -), основна школа, у СНП од 6. XI 1978. до 10. VII 1979.
Светислав ДУЈИН – монтер климатизације (Нови Сад, 20. VI 1940 -), школа за кв-раднике, у СНП од 15. X 1980. до 28. VI 2000.
Вера ДУЈЛОВИЋ-ЧИЧОВАЦ-СУВАЧАР – спремачица (Будисава, 18. III 1947 -), основна школа, у СНП од 1. XI 1980. до 31. XII 1993.
Дора ДУШАНОВИЋ (в)
Вера ЂЕРКИ – фризер-власуљар Бечеј, 13. VI 1920 – ?), занатска школа, у СНП од 1. I 1951. до 31. VII 1972.
Владета ЂЕРКОВИЋ – столар (Безјово, Титоград, 11. III 1958 -), средња техничка школа, у СНП од 23. X 1981. до 31. XII 1989.
Вујадин ЂОКИЋ – помоћни реквизитар (Доња Трнова, Угљеник, БиХ, 7. VIII 1953 -), основна школа, у СНП од 18. X 1974. до  15. X 1992.
Илија ЂОМПАРИЋ – помоћни реквизитар (Нови Сад, 3. VI 1922 – Нови Сад, 17. IX 1991), занатска школа, у СНП од 7. IX 1955. до 31. X 1955.
Стеван ЂУРЂЕВ – кројач (Госпођинци, 8. II 1907 – ?), занатска школа, у СНП од 1. XII 1948. до 31. III 1963.
Бојан ЂУРИЋ – обућар (Инђија, 4. III 1951 – Инђија, 25. V 2016), основна школа, у СНП од 17. I 1982. до смрти.
Ђорђе ЂУРИЧКО (в)
Јован ЕРЕМИЋ – руковалац тонским уређајима (Кумане, Бечеј, 17. X 1935 -), средња техничка школа, у СНП од 16. IV 1959. до 17. VIII 1960.
Ђура ЕРЛАУЕР – мушки кројач (Ириг, 14. X 1956 -), школа ученика у привреди, у СНП од 21. III 1985.
Пирошка ЕСЕ – спремачица, у СНП од 1. XII 1954. до 31. I 1955.
Шандор ЕСЕ – помоћни сликарски радник (Кула, 6. IX 1927 – ?), у СНП од 1. IX 1952. до 31. XII 1961.
Миливој ЖАРКОВИЋ – вајар-каширер (Н. Богдановац, Хрватска, 25. II 1952 -), уметничка академија, у СНП од 9. IV 1982. до 25. II 2017.
Живко ЖЕКИЋ (в)
Станоје ЖЕРАВИЦА – декоратер (Суботица, 28. XI 1957 -), гимназија, у СНП од 22. III 1983.
Рајко ЖИВАНОВ – декоратер (Мошорин, 4. V 1959 -), основна школа, у СНП од 27. X 1971. до 31. XII 1975.
Добрица ЖИВАНЧЕВ – костимер (Вилово, 22. VIII 1933 -), основна школа, у СНП од 8. XII 1964. до 11. VI 1991.
Јован ЖИВАНЧЕВ – реквизитар (Вилово, 6. I 1934 -), основна школа, у СНП од 8. X 1959. до 31. XII 1975.
Милорад ЖИВАНЧЕВ – декоратер (Вилово, 15. IX 1910 – ?), основна школа, у СНП од 1. IX 1938. до 6. IV 1941, од 1. III 1945. до 31. X 1945. и од 1. XI 1959. до 15. VIII 1964.
Сава ЖИВИЋ – портир-телефониста (Шимановци, Срем, 2. X 1937 -), средња поштанска школа, у СНП од 3. V 1979. до 30. VII 1979.
Душан ЖИВКОВИЋ – помоћни реквизитар (Бачко Градиште, 1917 – ?), занатска школа, у СНП од 25. X 1952. до 31. V 1953.
Мирјана ЖИВКОВИЋ – спремачица (Поточани, Бања Лука, 26. X 1944 -), основна школа, у СНП од 1. IX 1975. до 30. VI 1987.
Милева ЗАГОРЧИЋ – спремачица (Нови Сад, 9. VII 1936 -), у СНП од 1. X 1963. до 1. VI 1964.
Леонидас ЗАПУНИДИС – реквизитар Драма, Грчка, 15. VIII 1930 -), основна школа, у СНП од 10. II 1965. до 2. IV 1990.
Александар ЗАРИНГЕР-ПИНТЕР – декоратер (Нови Сад, 4. III 1965 -), основна школа, у СНП од 14. IV 1985. до 30. VI 1985.
Драган ЗАРИЋ – транспортни радник (?, 6. VI 1957 -), основна школа, у СНП од 23. X 1985. до 31. X 1985.
Миодраг ЗАРИЋ – помоћни реквизитар (Нови Сад, 27. IX 1954 -), основна школа, у СНП од 27. I 1976. до 15. IX 1976.
Вилим ЗЕМАН – руководилац столарске радионице (Нови Сад, 1895 – Нови Сад, 1963), у СНП од 1. III 1945. до 31. VIII 1950.
Душан ЗЕРЕМСКИ – ватрогасац (Руменка, 13. IV 1928 – ?), у СНП од 26. III 1973. до 26. XI 1980.
Петар ЗЕРЕМСКИ – столар (Турија, 21. IX 1942 -), школа ученика у привреди, у СНП од 15. X 1971. до 15. X 2007.
Милорад ЗЕЦ – помоћни декоратер (Војевац, Босанска Крупа, БиХ, 19. II 1954 -), основна школа, у СНП од 8. X 1975. до 29. XII 2014.
Маријан ЗИРДУМ – костимер (Жеравац, Добој, БиХ, 13. I 1934 -), основна школа, у СНП од 21. XI 1963. до 31. XII 1995.
Славица ЗЛОКОЛИЦА – спремачица (Северовци, Босанска Градишка, БиХ, 14. IX 1950 -), основна школа, у СНП од 1. III 1975. до 25. III 2010.
Љубинка ЗОВКО – спремачица (Бачко Ново Село, Бач, 15. IX 1962 -), основна школа, у СНП од 3. IX 1984. до 30. VI 1987.
Вера ИВАНОВИЋ – помоћна костимерка (Србобран, 11. VIII 1936 -), основна школа, у СНП од 7. III 1959. до 15. VIII 1959.
Петар ИВАНОВИЋ – ватрогасац (Нови Сад, 7. II 1907 – ?), у СНП од 9. IX 1955. до 23. X 1964.
Слободан ИГИЋ – кројач-костимер (Моклиште, Бачка Паланка, 19. I 1951 -), школа ученика у привреди, у СНП од 29. X 1975. до 30. XII 2013.
Ћира ИГИЋ – кројач-костимер (Лок, 15. VIII 1922 – ?), занатска школа, у СНП од 9. IX 1955. до 31. VII 1958.
Слободан ИГЊАТОВ – електричар (Лозница, 19. V 1961 -), електротехничка школа, у СНП од 16. XII 1981. до 10. XI 1982. и од 8. II 1983.
Лазар ИЂОШКИ – столар (Ковиљ, 25. V 1903 – Нови Сад, 1968), у СНП од 15. XI 1948. до 28. II 1961.
Живко ИКРАШЕВ (в)
Јелица ИКРАШЕВ (в)
Јован ИКРАШЕВ – декоратер (Србобран, 2. I 1948 -), основна школа, у СНП од 24. X 1965. до 24. XI 1970.
Никола ИКРАШЕВ – електротехничар (Нови Сад, 18. IV 1959 -), средња електротехничка школа, у СНП од 1. I 1980. до пензионисања 31. I 2020.
Бранко ИЛИЈЋ – руководилац статиста (Нови Сад, 19. III 1943 – Нови Сад, 9. I 1997), основна школа, у СНП од 1. V 1978. до смрти.
Бојана ИЛИЋ – спремачица (Мушино, Хрватска, 7. I 1925 – ?), основна школа, у СНП од 16. XII 1954. до 31. X 1967.
Живојин ИЛИЋ – расветљивач (Нови Сад, 18. V 1932 – Нови Сад, 4. VIII 1984), основна школа, у СНП од 20. VII 1959. до 4. VIII 1984.
Иван ИЛИЋ – портир-чувар (Нови Сад, 7. VII 1907 – ?), основна школа, у СНП од 26. VIII 1955. до 31. VIII 1972.
Иван ИЛИЋ – сликар-извођач (Нови Сад, 25. XI 1953 -), академија уметности, у СНП од 5. IV 1982. до 4. VI 1982.
Драган ИНИЋ (в)
Нада ИСАК – кројачица (Босанска Војна, Велика Кладуша, БиХ, 6. I 1954 -), школа ученика у привреди, у СНП од 8. XI 1979. до 31. VIII 2008.
Дејан ЈАКИЋ – фризер-власуљар (Равно Село, 19. XII 1935 -), занатска школа, у СНП од 5. IX 1955. до 31. VII 1958.
Марија ЈАКИЋ – фризер (Бања Ковиљача, 1. XI 1957 -), школа ученика у привреди, у СНП од 2. II 1983. до 22. VII 1983.
Живко ЈАКОВЉЕВИЋ – вратар (Нови Сад, ? -), у СНП од 1. IV 1946. до 6. V 1946.
Милорад ЈАКОВЉЕВИЋ – електричар (Ђала, 22. VII 1937 -), школа ученика у привреди, у СНП од 20. II 1965. до 2. IV 1966.
Сава ЈАКОВЉЕВИЋ – кројач-костимер (Нови Сад, 7. IV 1947 -), школа ученика у привреди, у СНП од 1. X 1971. до 22. II 2012.
Стеван ЈАКОВЉЕВИЋ – помоћни декоратер (Нови Сад, ? -), у СНП од 1. IV 1946. до 15. IX 1946.
Момчило ЈАНКОВИЋ – декоратер (Брскут, Титоград, 10. III 1955 -), школа за кв-раднике, у СНП од 22. X 1981. до 25. XI 1981.
Станислава ЈАТИЋ (в)
Јован ЈЕВРИЋ – помоћни радник (Ковиљ, 16. IV 1914 – ?), у СНП од 20. XI 1956. до 20. VII 1959.
Милан ЈЕЛИЋ (в)
Мирослав ЈЕЛИЋ – реквизитар (Луково Село, Титово Ужице, 21. V 1947 -), основна школа, у СНП од 20. XII 1969. до 31. I 1973.
Марија ЈЕЛКИЋ – кројачица (Свилош, 6. V 1926 – ?), основна школа, у СНП од 17. IX 1951. до 28. II 1954.
Бранислав ЈЕФТИЋ – портир (Бегеч, 11. XI 1952 -), електротехничка школа, у СНП од 13. X 1977. до 5. XII 1977.
Младен ЈЕШИЋ – кочијаш-портир-чувар (Сарајево, 3. III 1900 – ?), у СНП од 15. IV 1951. до 28. II 1965.
Милан ЈОВАНОВ – столар (Каћ, 16. I 1908 – ?), занатска школа, у СНП од 1. V 1949. до 1. XI 1952.
Ана ЈОВАНОВИЋ – маскер-власуљар (Иваново, Панчево, 8. V 1913 – ?), занатска школа, у СНП од 1. XI 1948. до 31. VIII 1953.
Божана ЈОВАНОВИЋ (в)
Бошко ЈОВАНОВИЋ (в)
Даница ЈОВАНОВИЋ – спремачица (Чуруг, 28. VIII 1916 – ?), основна школа, у СНП од 1946. до 31. XI 1956.
Добривој ЈОВАНОВИЋ – радник обезбеђења (Вировитица, 29. II 1952 – Нови Сад, 20. III 2003), први степен правног факултета, у СНП од 1. X 1980. до. III 1991.
Живојин ЈОВАНОВИЋ – помоћни радник (Параге, 1. XI 1933 -), у СНП од 15. XII 1960. до 31. VII 1961.
Зора ЈОВАНОВИЋ – спремачица (Стапар, 3. X 1934 -), основна школа, у СНП од 10. III 1961. до 31. X 1967.
Марија ЈОВАНОВИЋ – спремачица (Нови Сад, 15. X 1901 – Нови Сад, 20. V 1977), у СНП од 1. I 1952. до 15. VIII 1974.
Милан ЈОВАНОВИЋ – електротехничар (Сремски Карловци, 14. VIII 1958 -), средња електротехничка школа, у СНП од 1. V 1980. до. IV 1995.
Томислав ЈОВАНОВИЋ – помоћни радник Крагујевац, 1. V 1938 -), у СНП од 17. II 1958. до 25. IX 1959.
Мирјана ЈОВИН – спремачица (Оџаци, 14. VIII 1952 -), основна школа, у СНП од 21. V 1981. до 18. VII 1981.
Ранислав ЈОВИЧИЋ – машинбравар-варилац (Нови Сад, 17. VIII 1948 -), школа ученика у привреди, у СНП од 1. XI 1979. до 17. VIII 2013.
Млађен ЈОВИШИЋ – транспортни радник (Медна, Мркоњић Град, БиХ, 3. I 1956 -), основна школа, у СНП од 25. XI 1977. до 10. X 1978.
Душан ЈОВЧИЋ  (в)
Радивоје ЈОЈКИЋ – конобар (Горња Трнава, Угљевик, БиХ, 12. VI 1955 -), средња економска школа, у СНП од 1. X 1985. до 31. X 1986.
Драго ЈОКИЋ – декоратер (Крујевша, Бихаћ, БиХ, 14. III 1949 -), основна школа, у СНП од 18.  X 1972. до 28. V 1981.
Лазо ЈОКИЋ – расветљивач (Крујевша, Бихаћ, БиХ, 7. IV 1937 -), основна школа, у СНП од 22. IX 1960. до 30. IX 1999.
Мара ЈОКИЋ – спремачица (Мезграја, Угљеник, БиХ, 7. III 1961 -), основна школа, у СНП од 1. IX 1984. до 26. VIII 1993.
Сима ЈОКИЋ – ватрогасац (Шишатовац, Срем, 27. IV 1920 – ?), у СНП од 1. V 1957. до 30. IV 1959.
Душан ЈОНОВИЋ (в)
Георги ЈОСИФОВ – сликар-извођач (Димитровград, 30. IX 1955 – Петроварадин, 30. XI 2021), у СНП од 6. I 1986. до 7. III 1998.
Павле ЈУРИК – портир-чувар-курир (Нови Сад, 15. IX 1923 – ?), у СНП од 25. IV 1959. до 30. VI 1975.
Мара ЈУРЦА – модисткиња (Мошорин, Тител, 16. XI 1955 -), школа ученика у привреди, у СНП од 18. I 1982. до 13. III 2012.
Рада КАЛЕМБЕР – декоратер (Нови Сад, 10. VI 1940 -), основна школа, у СНП од 13. IV 1985. до 12. VI 1985. и од 18. IX 1985. до 31. VIII 2005.
Ђуро КАЛОЊА – електричар  (Старо Село, Хрватска, 12. V 1932 -), школа ученика у привреди, у СНП од 4. XI 1959. до 30. IV 1960.
Стеван КАНАЗИР – помоћни реквизитар (Мошорин, 3. X 1951 -), основна школа, у СНП од 18. XII 1976. до 8. VII 1977.
Адам КАПЕС – декоратер (Жабаљ, 29. XI 1938 – Нови Сад, априла 1999). Школа ученика у привреди, у СНП од 24. II 1966. до 30. XII 1996.
Никола КАПЕС – помоћни декоратер (Жабаљ, 11. III 1943 -), основна школа, у СНП од 28. I 1970. до 27. XI 1970.
Радомир КАРАНОВИЋ – декоратер (Горња Суваја, Босанска Крупа, 16. II 1960 – Нови Сад, 30. VI 2003), основна школа, у СНП од 1. XI 1983. до смрти.
Славко КАРАПАНЏА – декоратер (Нови Сад, 6. IV 1958 -), основна школа, у СНП од 31. X 1985. до 21. VI 1986.
Роберт КАРДУМ – декоратер (Петроварадин, 13. VIII 1958 -), основна школа, у СНП од 14. IV 1986. до 18. I 1993.
Драган КАТИЋ – декоратер (Пожаревац, 3. XI 1961 -), основна школа, у СНП од 18. X 1982. до 15. VI 1996.
Павле КАЋАНСКИ – столар (Кулпин, 10. II 1920 – ?), занатска школа, у СНП од 1. VIII 1948. до 1. XII 1948.
Павле КАЋАНСКИ – електричар (Кулпин, 29. VII 1942 -), електротехничка школа, у СНП од 16. X 1964. до 17. II 1967.
Милета КАШАНИН – возач-достављач (Бели Манастир, Барања, 27. IV 1949 -), основна школа, у СНП од 11. IV 1983. до 19. IV 1985.
Драго КЕРКЕЗ (в)
Душан КЕРКЕЗ – помоћни декоратер, шеф спремачица (Врановина, БиХ, 17. VIII 1952 – Нови Сад, 14. IX 2020), основна школа, у СНП од 29. III 1973. до 13. III 2012.
Јово КЕРКЕЗ – помоћни декоратер (Врановина, БиХ, 4. II 1958 – умро убрзо пошто је из СНП отишао у футошки „Милан Видак“ – ?), основна школа, у СНП од 27. II 1979. до фебруара 1980 (?).
Миле КЕРКЕЗ (в)
Миодраг КЕРКЕЗ – помоћни декоратер (Врановина, БиХ, 4. VII 1955 -), основна школа, у СНП од 8. X 1975. до 21. IX 1985.
Стеван КЕРКЕЗ – декоратер (Крњеуша, БиХ, 1. XI 1937 -), основна школа, у СНП од 1. II 1963. до 31. VII 1993.
Иштван КЕСЕГ – помоћни радник (Гардиновци, 1. I 1942 -), у СНП од 17. I 1966. до 28. II 1966.
Верона КЕЦЕЛИ – фризер (Суботица, 18 X 1932 -), гимназија, у СНП од 15. IX 1953. до 31. XII 1953.
Димко КИЖЕВСКИ – расветљивач (Свети Сврач, Кичево, Македонија, 7. XI 1926 – Нови Сад, 23. VIII 1987), основна школа, у СНП од 4. IX 1955. до 28. II 1978.
Винко КИЗА – декоратер (Мркоњић Град, БиХ, 23. VIII 1957 -), школа за кв-раднике, у СНП од 17. II 1982. до 2. VI 1982.
Јарослав КИСЕЉА – столар (Кисач, 9. V 1956 -), школа за кв-раднике, у СНП од 26. XII 1984. до пензионисања 16. IX 2019.
Ержебет КИШ – спремачица (Нови Сад, 6. IX 1940 -), у СНП од 1. X 1957. до 3. X 1958.
Никола КИШ – портир-чувар (Апатин, 15. X 1916 – Нови Сад, 13. II 1983), у СНП од 19. X 1960, до 31. III 1977.
Шандор КИШ – молер (Темерин, 10. III 1916 – ?), занатска школа, у СНП од 1. III 1945. до 31. XII 1948.
Шандор КИШ – декоратер (Нови Сад, 19. IX 1963 -), основна школа, у СНП 18. X 1982 (један дан!).
Ђура КЛАУЗЕР – водоинсталатер (Нови Сад, 11. XI 1918 – ?), занатска школа, у СНП од 1. III 1950. до 15. III 1952.
Милунка КЉАИЋ – спремачица (Крчимир, Ниш, 11. I 1944 -), основна школа, у СНП од 1. XI 1981. до 31. XII 1992.
Госпава КНЕЖЕВИЋ – спремачица (Бабин Дол, Шипово, БиХ, 28. VIII 1942 -), основна школа, у СНП од 1. X 1983. до 18. I 2002.
Даринка КНЕЖЕВИЋ – спремачица (Кнежевићи, Шипово, 20. XII 1950 -), основна школа, у СНП од 1. X 1985. до 30. XII 2009.
Илија КНЕЖЕВИЋ (в)
Алојз КЊИЖАР – кв-столар (Петроварадин, 6. VI 1931 -), средња стручна школа, у СНП у сезони 1949/50.
Михаило КОВАЧ – помоћни радник (Темерин, 3. II 1931 -), основна школа, у СНП од 19. IV 1960. до 30. IV 1962.
Хедвига КОВАЧ – фризер (Нови Сад, 10. III 1945 -), школа ученика у привреди, у СНП од 22. X 1962. до 30. IV 1963.
Славица КОВАЧЕВ – спремачица (Земун, 26. V 1953 -), основна школа, у СНП од 15. VI 1977. до 30. VI 1987.
Милан КОВАЧЕВИЋ – реквизитар (Нови Сад, 12. XI 1955 -), основна школа, у СНП од 1. X 1982. до 14. IX 1990.
Десанка КОЗЛИНА – модисткиња (Михаљско, Војнић, Хрватска, 19. II 1928 -), основна школа, у СНП од 18. IV 1956. до 31. III 1975.
Василије КОЈИЋ – конобар (Нови Сад, 5. IX 1954 -), школа за кв-раднике, у СНП од 6. VI 1986. до 5. VIII 1986.
Ђурађ КОЈИЋ – портир-телефониста (Врбљани, Приједор, 10. VI 1941 -), основна школа, у СНП од 19. V 1975. до 30. IX 1975.
Светозар КОЈИЋ – угоститељски радник (Бечеј, ? -), у СНП од октобра 1949. до 30. VI 1950.
Шандор КОКАИ – надзорник зграде (Мошорин, 24. III 1918 – ?), у СНП од 1. VIII 1965. до 30. XI 1966.
Владимир КОЛБАС – мушки кројач (Ђурђево, 14. IV 1945 -), школа за кв-раднике, у СНП од 7. I 1986. до 30. XI 2008.
Јован КОЉАДЗИНСКИ (в)
Ђорђе КОНСТАНТИНИДИС – механичар и возач (Тревена, Грчка, 22. X 1935 -), школа ученика у привреди, у СНП од 1. VII 1971. до 20. IV 1972.
Марија КОНСТАНТИНИДИС – кројачица (Вилово, 26. VII 1941 -), основна школа, у СНП од 1. I 1961. до 31. VIII 1991.
Теодорос КОНСТАНТИНИДИС (в)
Стеван КОРХЕЦ – декоратер (Платичево, Рума, 5. VIII 1914 – ?), основна школа, у СНП од 1. III 1945. до 31. X 1953.
Карло КОЧИШ – механичар и возач камиона (Сомбор, 17. VI 1940 -), школа ученика у привреди, у СНП од 10. X 1975. до 17. IV 1983.
Владо КРАВЕЦ – реквизитар (Прњавор, БиХ, 3. I 1938 -), основна школа, у СНП од 3. IX 1963. до 22. XII 1969.
Марија КРАЉ – спремачица (Сплит, 6. I 1912 – Нови Сад, 10. XII 1984), у СНП од 22. V 1963. до 15. VIII 1975.
Голуб КРАСИЋ – транспортни радник (Пећ, 16. X 1953 -), основна школа, у СНП од 21. II 1977. до 15. I 1989.
Станица КРАСИЋ – спремачица (Велико Крушево, Пећ, 22. V 1958 -), основна школа, у СНП од 28. IX 1982.
Никола КРАСНИЋ – декоратер (?, 19. VIII 1963 -), средња школа усмереног образовања, у СНП од 18. X 1985. до 21. IV 1986.
Драгица КРЕЦУЉ – фризер (Омољица, Банат, 15. III 1916 – ?), занатска школа, у СНП од 27. XII 1952. до 30. IV 1953.
Зоран КРИЖЕК – руководилац радионица (Београд, 20. VIII 1951 -), музичка академија, у СНП од 6. X 1980. до 6. VII 1981.
Јован КРКЉУШ – декоратер (Шајкаш, 20. I 1944 -), грађевинско-техничка школа, у СНП од 17. I 1983. до 1. X 2001.
Синиша КРНЕТА – радник обезбеђења (Нови Сад, 12. VIII 1960 -), средња школа усмереног образовања, у СНП од 15. X 1985. до 15. IV 1987.
Горан КРСТИЋ – декоратер, нотни реквизитар (Нови Сад, 18. VII 1955 -), основна школа, у СНП од 22. X 1981.
Радивоје КРУНИЋ – конобар (Нови Сад, 17. VIII 1963 -), основна школа, у СНП од 3. XI 1985. до 2. XI 1986.
Љубомир КУЖЕТИН – столар, у СНП од 18. XI 1955. до 1. I 1956.
Миленија КУЗМАНОВИЋ – портир-телефониста (Миличиница, Србија, 8. III 1944 -), основна школа, у СНП од 24. II 1966. до 28. III 2006.
Милан КУЛАЧИН – власуљар-маскер-фризер (Србобран, 8. VIII 1940 –  Нови Сад, 3. VI 2008), школа ученика у привреди, у СНП од 11. X 1975. до 31. X 2000.
Иштван КУЛЧАР – столар (Бачко Петрово Село, 16. XI 1912 – ?), занатска школа, у СНП од 1. IX 1954. до 15. III 1955.
Инж. Драго КУНСТЕЉ – технички, шеф, у СНП неколико месеци 1945.
Драган КУРЈАКОВ (в)
Марија Курјков –  технички секретар ООУР, у СНП на одређено време од 20. II до 26. III 1980.
Јулија КУТРИ – помоћна костимерка (Жабаљ, 15. V 1924 – ?), основна школа, у СНП од 1. X 1953. до 1. IV 1954.
Верона ЛАЗИЋ – кувар (Нови Сад, 7. IV 1942 -), школа за кв-раднике, у СНП од 1. X 1985. до 31. III 1986.
Радивој ЛАЗИЋ – помоћни декоратер (Ђурђево, 6. IX 1926 – ?), у СНП од 15. XI 1945. до 31. III 1946.
Петар ЛАТО – декоратер (Нови Сад, 12. VIII 1956 -), основна школа, у СНП од 22. X 1981.
Злата ЛАЋАРАЦ – помоћна костимерка (Бингула, Сремска Митровица, 10. X 1927 -), основна школа, у СНП од 15. X 1960. до 31. X 1963.
Радивој ЛАУШЕВ – декоратер и руководилац транспорта (Чуруг, 5. III 1905 – Нови Сад, 1970), занатска школа, у СНП од 1. VIII до 1948. до 31. I 1962.
Милош ЛЕЂАНАЦ – главни ложач (Кула, 12. VI 1900 – ?), у СНП од 4. XI 1959. до 31. I 1962.
Фрања ЛЕНЂЕЛ – помоћни декоратер (Бачка Паланка, 28. X 1951 -), средња металопрерађивачка школа, у СНП од 13. XII 1979. до 28. X 2016.
Милета ЛЕСКОВАЦ (в)
Марко ЛЕШ – шеф ватрогасне службе (Петроварадин, 8. IV 1911 – Нови Сад, 13. V 1991), ватрогасни официр, у СНП од 5. I 1956. до 31. I 1967.
Ана ЛИПЦАЈТ – помоћна костимерка (Арад, Румунија, 2. V 1902 – ?), у СНП од 1. I 1952. до 11. V 1954.
Стеван ЛУКАВАЦ – ложач (Тепљух, Хрватска, 25. XII 1909 – ?), у СНП од 20. I 1962. до 31. V 1970.
Ладислав ЛУКАЧ – помоћни реквизитар (Ожђани, Чехолсловачка, 20. VI 1945 -), у СНП од 28. X 1964. до 28. III 1965.
Владимир ЛУКИЋ – портир-телефониста (Жабаљ, 2. XII 1955 -), основна школа, у СНП од 15. XII 1978. до 31. I 1981.
Етелка ЛУКИЋ/ЛУКАЧ – спремачица (Сомбор, 14. V 1941 -), основна школа, у СНП од 3. II 1971. до 15. XII 1989.
Живко ЛУКИЋ – ватрогасац (Скиповац, БиХ, 6. IX 1924 – ?), у СНП од 13. II 1969. до 13. X 1989.
Лазар ЉУБИЧИЋ – кројач (Гардиновци, 11. IV 1950 -), школа ученика у привреди, у СНП од 28. X 1975. до 9. XII 1984.
Томислав ЉУБОЈЕВИЋ – ватрогасац (Кмећани, Бања Лука, 18. X 1937 -), основна школа, у СНП од 30. IX 1981.
Иван МАЂАРЕВИЋ (в)
Душан МАЈСТОРОВИЋ – тапетар (Нови Сад, 16. VI 1950 -), школа ученика у привреди, у СНП од 10. XI 1970. до 15. II 1980.
Зоран МАКАРИЋ – помоћни радник (Ковиљ, 31. III 1924 – ?), у СНП од 13. I 1959. до 31. VIII 1959.
Борис МАКСИМОВИЋ (в)
Јован МАКСИМОВИЋ (в)
Љубица МАКСИМОВИЋ-ДЕНДИЋ – кројачица (Лединци, 14. X 1936 – Нови Сад, 14. VII 2013), школа ученика у привреди, у СНП од 1. XI 1954. до 7. III 1990.
Стеван МАКСИМОВИЋ (в)
Станка МАЛЕТИН – кројачица (Турија, 15. X 1947 -), школа ученика у привреди, у СНП од 14. XI 1981. до 30. IV 2004.
Лазар МАЛЕШЕВИЋ – декоратер и столар (Нови Сад, 28. VIII 1946 – Нови Сад, 26. I 1998), школа ученика у привреди, у СНП од 20. IV 1981. до 12. IV 1996.
Софија МАЛИЋ (в)
Чедомир МАМУТОВИЋ – водоинсталатер, надзорник зграде (Сланкамен, 7. I 1920 – ?), занатска школа, у СНП од 1. V 1960. до 25. VIII 1964.
Радивој МАНОЈЛОВ – водоинсталатер, надзорник зграде (Зрењанин, 28. XII 1940 -), школа ученика у привреди, у СНП од 25. X 1965. до 2. III 1969.
Здравко МАРИНКОВИЋ – конобар (Нови Карловци, Инђија, 15. IX 1958 -), школа за кв-раднике, у СНП од 1. X 1985. до 31. X 1986.
Василије МАРИЋ – помоћни радник (Ковиљ, 9. VIII 1944 -), у СНП од 25. XII 1971. до 30. IV 1972.
Иван МАРЈАНОВИЋ (в)
Маргарета МАРКОВИЋ (в)
Звонко МАРКОТА – транспортни радник (Нови Сад, 29. I 1962 -), основна школа, у СНП од 8. V 1980. до 15. VIII 1980.
Госпа МАРТИЋ – спремачица (Кмећани, Бања Лука, БиХ, 25. IV 1954 -), основна школа, у СНП од 5. II 1982. до 4. IV 1982. и од 7. IV 1982. до 6. VI 1982.
Иван МАРУШИЋ – расветљивач (Нови Сад, 24. IX 1954 -), средња електротехничка школа, у СНП од 24. X 1978. до 1. IV 1979.
Мирко МАРУШИЋ – портир-телефонста (Петроварадин, 29. V 1954 -), средња индустријско-занатска школа, у СНП од 11. XII 1979. до 14. I 1980.
Милан МАРЧЕК – помоћни декоратер (Нови Сад, 3. II 1956 -), основна школа, у СНП од 4. I 1981. до 20. III 1981.
Лазар МАСЛАРИЋ – помоћни декоратер (Даљ, Хрватска, 30. V 1909 – ?), основна школа, у СНП од 1. V 1951. до 16. III 1955.
Марија МАТЕЈАШЕВ – фризер (Ковиљ, 30. VII 1951 -), школа за кв-раднике, у СНП од 25. III 1981. до 30. VII 2016.
Недељко МАТКОВИЋ – декоратер (Богодо, Мостар, БиХ, 2. VIII 1927 -), основна школа, у СНП од 1. IX 1952. до 8. XII 1965.
Небојша МАТОВИЋ – транспортни радник (?, 19. I 1961 -), основна школа, у СНП од 22. X 1985. до 31. X 1990.
Радивоје МАТОВИЋ – декоратер (Велика Јешевица, Србија, 3. III 1940 – Нови Сад, 10. IX 2016), основна школа, у СНП од 16. XII 1965. до 15. XII 2001.
Ивица МАТУЛИЋ – телефониста (Супетар на Брачу, Хрватска, 5. IX 1950 -), основна школа и телефонски курс, у СНП од 1. IX 1972. до 31. I 1973.
Мирјана МАУРИЧ-СТОЈАНОВИЋ (в)
Ђуро МАЦАНОВИЋ – декоратер и тапетар (Потоци, Дрвар, БиХ, 8. V 1955 -), школа ученика у привреди, у СНП од 6. I 1981.
Милан МЕДИЋ – радник обезбеђења (Футог, 21. III 1952 -), средња металопрерађивачка школа, у СНП од 1. X 1980. до 21. III 2017.
Владимир МЕРКУЛОВ – возач (Љубовија на Дрини, 26. II 1948 -), факултет за физичку културу, у СНП од 26. X 1983. до 1. XII 1993. и од 1. VII 1994. до 13. III 2012.
Радика МЕЦИНГ – кројач (Сремски Карловци, 14. VIII 1952 -), школа ученика у привреди, у СНП од 22. IV 1981. до 30. V 2003.
Паја МИЈАВЕЦ – ватрогасац (Нови Сад, 14. II 1904 – ?), у СНП од 1. III 1956. до 30. XI 1972.
Војислав МИЈАТОВИЋ – возач (?, 31. VII 1955 -), средња металопрерађивачка школа, у СНП од 10. X 1985. до 9. XII 1985.
Радован МИЈАТОВИЋ – декоратер (Сента, 5. VII 1955 -), гимназија, у СНП од 2. XII 1985. до 21. X 1989.
Слободан МИЈИЋ – главни електричар (Крупа, Бања Лука, БиХ, 15. X 1956 -),  средња електротехничка школа, у СНП од 1. XI 1980. до 30. XI 1981.
Нада МИКЕРЕВИЋ – спремачица (Доња Лупљаница, Дервента, БиХ, 23. IX 1955 -), основна школа, у СНП од 12. III 1980. до 21. III 1980.
Бранимир МИКОВИЛОВИЋ – ватрогасац (Пула, 28. III 1953 -), основна школа, у СНП од 21. X 1980.
Вукосава МИЛАКОВИЋ – спремачица (Книћани, Бања Лука, БиХ, 24. III 1941 -), основна школа, у СНП од 23. IV 1980. до 25. IV 1980.
Бартол МИЛЕР – декоратер (Петроварадин, 3. V 1953 -), основна школа, у СНП од 8. XI 1973. до 2. IV 2010.
Мирко МИЛЕТИЋ – столар (Супска, Ћуприја, 22. VI 1923 – ?), занатска школа, у СНП од 1. I 1957. до 31. III 1975.
Мирослав МИЛЕТИЋ – помоћни декоратер (Супска, Ћуприја, 15. III 1928 -), у СНП од 1. II 1962. до 31. VIII 1964.
Радосав МИЛЕТИЋ – помоћни радник (Нови Сад, 15. VIII 1951 -), основна школа, у СНП од 1. XI 1968. до 13. IV 2010.
Слободан МИЛИДРАГОВИЋ – машински инжењер (Врањска, Мостар, БиХ, 1. I 1945 – Лединци, Срем, 22. III 2013), машински факултет, у СНП од 1. VIII 1982. до 30. XII 2010.
Мирко МИЛИНКОВ – декоратер (?, 13. VIII 1925 – ?), у СНП у сезони 1950/51.
Иса МИЛИЋ – обућар, у СНП од 19. XI 1953. до 31. I 1954.
Јован МИЛИЋ – помоћни радник (Нови Сад, 1. II 1950 -), основна школа, у СНП од 10. X 1967. до 28. II 1969.
Софија МИЛИЋ – спремачица (Нови Сад, 4. II 1927 -), основна школа, у СНП од 8. IV 1959. до 31. VII 1979.
Владислав МИЛОВАНОВИЋ – главни електричар (Нови Сад, 13. IV 1947 -), електротехничка школа, у СНП од 17. XI 1973. до 13. III 2012.
Елза МИЛОВАНОВИЋ – фризер (Доленско, Словенија, 1920 – ?), у СНП од 1. IX 1948. до 31. XII 1950.
Светислав МИЛОВАНОВИЋ (в)
Петар МИЛОВАЦ – помоћни радник (Кршница, Јајце, БиХ, 16. XII 1943 -), у СНП од 20. XII 1969. до 11. V 1970.
Милан МИЛОСАВЉЕВИЋ – портир-телефониста (Нови Сад, 31. VIII 1960 -), основна школа, у СНП од 3. VI 1980. до 2. VIII 1980.
Гордана МИЛОШЕВИЋ – костимерка (Панчево, ? -), у СНП од 1. IV 1948. до 1. X 1951.
Зоран МИЛОШЕВИЋ – портир-телефониста (Нови Сад, 3. X 1955 -), основна школа, у СНП од 20. V 1977. до 24. VII 1977.
Јакоб МИЉАНИЋ – руковалац парним котловима (Дубочица, Црна Гора, 25. III 1908 – ?), у СНП од 1. XII 1952. до 1. IV 1954.
Станимир МИЉКОВИЋ – транспортни радник (Округлица, Србија, 26. XI 1958 -), средња металска школа, у СНП од 8. X 1978. до 5. XI 1978.
Антун МИНИХ – портир-телефониста (Петроварадин, 29. VII 1933 -), основна школа, у СНП од 2. XI 1973. до 30. IV 1984.
Здравко МИРКОВИЋ – машинбравар (Оџаци, 17. X 1957 -), школа за кв-раднике, у СНП од 15. X 1980. до 10. VIII 1982.
Мирослав МИРКОВИЋ – портир-телефониста, ноћни чувар (Нови Сад, 22. XII 1959 -), средња хемијско-технолошка школа, у СНП од 17. XII 1982. до. 6. III 1983.
Спирос МИТИКАС – сценски помоћни радник (Волос, Грчка, 12. XII 1921 – ?), у СНП од 3. II 1957. до 31. XII 1959.
Милан МИТРОВИЋ – радник обезбеђења (Нови Сад, 7. VII 1956 -), гимназија, у СНП од 16. XII 1981. до 10. X 1982.
Гостимир МИХАЈЛОВИЋ – декоратер (Брусница, Маглај, БиХ, 28. VIII 1953 -), средња грађевинска школа, у СНП од 10. V 1984. до 30. VI 1984. и од 10. IX 1984. до 9. VI 1985.
Мирко МИХАЈЛОВИЋ – помоћни реквизитар (Илок, 20. VIII1924 – ?), мајсторски испит фризерског заната, у СНП од 1. IX до 31. X 1955.
Миодраг МИХАЛЕК – електричар (Вршац, 16. VII 1952 – Нови Сад, 22. V 2007), електротехничка школа, у СНП од 10. X 1975. до 3. I 2007.
Вера МИШИЋ – портир-телефониста (Чуруг, 6. VIII 1921 – Нови Сад, 3. VI 1970), основна школа, у СНП од 1. XII 1949. до 10. VI 1969.
Слободан МИШИЋ – столар (Равно Село, 10. VIII 1923 – Нови Сад, 15. XII 2010), занатска школа, у СНП од 22. VIII 1964. до 31. X 1966.
Милана МИШКОВ – кројачица (Бегеч, 18. XI 1921 -), основна школа, у СНП од. 1. X 1949. до 30. IX 1960.
Марко МИШЉЕНОВИЋ – помоћни радник (Плешки, Оулин, Хрватска, 7. VIII 1906 – ?), основна школа, у СНП од 5. XI 1949. до 15. V 1955.
Милан МОЈИН – електротехничар (Српска Црња, 8. IV 1929 -), електротехничка школа, у СНП од 1. IX 1952. до 1. XI 1953.
Миленко МОЛДОВАНОВИЋ – радник обезбеђења (Нови Сад, 8. VII 1958 -), гимназија, у СНП од 1. X 1980. до 15. VII 1992.
Сава МОЛЕРОВ – помоћни декоратер (Прогар, ? -), у СНП од 1. XII 1945. до 31. III 1946.
Петар МОЉАЦ – угоститељски радник, пословођа клуба (Нови Сад, 3. VII 1919 – Нови Сад, 8. VI 1985), занатска школа, у СНП од 5. X 1963. до 1. VI 1964.
Славица МОРВАИ – спремачица (Бачко Ново Село, 7. IX 1954 -), основна школа, у СНП од 12. II 1980. до 29. II 1980.
Ирена МОЦНАИ – кројачица (Нови Сад, 15. III 1928 -), занатска школа, у СНП од 1. I 1952. до 30. VI 1978.
Ђуро МРЂЕНОВИЋ – електричар (Милошевац, Дуга Реса, 8. I 1959 -), средња електротехничка школа, у СНП од 1. XI 1979. до пензионисања 1. X 2018.
Вељко МУЛИЋ (в)
Лајош НАЂ – столар (Руменка, 5. II 1953 -), школа за кв-раднике, у СНП од 17. XII 1984. до 5. I 1985. и од 22. I 1985. до 26. II 1985.
Ласло НАЂ – транспортни радник (Нови Сад, 7. I 1950 -), основна школа, у СНП од 28. II 1973. до 21. IV 1976.
Ениса НАЛИЋ – женски фризер (Бања Лука, 20. VI 1955 -), у СНП од 9. III 1984. до 24. IV 1985.
Маријан НАСТЕВИЋ – помоћни реквизитар (Нови Сад, 20. X 1956 – Нови Сад, 25. V 2015), основна школа, у СНП од 1. I 1977. до смрти.
Сергеј НАУМОВ (в)
Душан НЕВИДОВЧИЋ (в)
Владимир НЕГРУ – мушки костимер (Зрењанин, 4. II 1951 -), школа за кв-раднике, у СНП од 21. II 1986. до 3. VI 1986.
Ђорђе НЕДЕЉКОВИЋ (в)
Јулкица НЕДЕЉКОВИЋ (в)
Мирјана НЕДЕЉКОВИЋ – кројачица (Бечеј, 1. I 1938 -), школа ученика у привреди, у СНП од 1. X 1962. до 17. XI 1988.
Момчило НЕНАДОВИЋ – декоратер (Нови Сад, 21. VI 1961 -), средња школа усмереног образовања, у СНП од 9. IX 1985. до 1. X 1985.
Рајко НЕНИН – декоратер (Нови Сад, 13. II 1962 -), средња школа усмереног образовања, у СНП од 1. XI 1983. до 17. XII 1983.
Ђорђе НИКИЋ – електричар (Зогањи, Бар, Црна Гора, 4. IX 1931 -), школа ученика у привреди, у СНП од 7. XI 1961. до 23. IV 1962.
Љиљана НИКОЛИН – херихтер (Нови Сад, 14. XI 1962 -), средња школа усмереног образовања, у СНП од 6. V 1985.
Весна НИКОЛИЋ – спремачица (Нови Сад, 4. IV 1961 -), основна школа, у СНП од 10. X 1983. до 9. XII 1983.
Даница НИКОЛИЋ – спремачица (Ђурђево, 8. X 1954 -), oсновна школа, у СНП од 1. XI 1980. до 7. V 1981.
Десанка НИКОЛИЋ – спремачица (Нови Сад, 12. II 1927 -), основна школа, у СНП од 15. III 1950. до 11. III 1953.
Милош НИКОЛИЋ – возач (Нови Сад, 27. III 1950 -), основна школа, у СНП од 1. IV 1986. до 13. III 2012.
Милан НИНКОВ – обућар (Нови Сад, 14. VII 1934 -), школа ученика у привреди, у СНП од 1. III 1962. до 31. VIII 1962.
Мирослав НИНКОВ – електричар (Параге, Бачка Паланка, 21. VI 1947 -), у СНП од 1. X 1971. до 5. XI 1971.
Розалија НИСТОР – спремачица (Михајлово, Зрењанин, 10. I 1940 -), у СНП од 28. IX 1973. до 11. III 1974.
Младен НИЋИФОРОВ – помоћни радник (Руменка, 19. VIII 1901 – ?), у СНП од 1. I 1951. до 30. VI 1960.
Душанка НОВАКОВИЋ – спремачица (Гламоч, БиХ, 26. III 1959 -), основна школа, у СНП од 1. XI 1980. до 30. XII 2013.
Катица НОВАКОВИЋ – спремачица (Сусек, Срем, 20. VIII 1927 -), у СНП од 12. IX 1955. до 31. I 1957.
Небојша НОВАКОВИЋ – помоћни декоратер, послужитељ (Нови Сад, ? -), у СНП од 1. II 1945. до 31. XII 1946.
Јулка НОВИЋ – фризер-власуљар (Турија, 24. IV 1924 – Нови Сад, 1. XI 1962), занатска школа, у СНП од 16. I 1961. до 1. XI 1962.
Пантелија НОВИЋ – кројач-костимер (Госпођинци, 6. X 1922 – Нови Сад, 3/4. XII 1993), мајсторски испит, у СНП од 9. IV 1955. до 31. X 1965.
Милан ОГЊЕНОВИЋ – тонски мајстор (Београд, 18. XI 1955 -), средња електротехничка школа, у СНП од 10. X 1978. до 1. II 1989.
Драгољуб ОКРУЖНИК – помоћни декоратер (Сибоковац, Хрватска, 28. IX 1955 -), школа за кв-раднике, у СНП од 19. XII 1976. до 27. III 1977.
Милан ОПСЕНИЦА – телефониста (Нови Сад, 12. I 1953 – ), гимназија, у СНП од 14. I 1971. до 31. VII 1977.
Петар ОРЛОВИЋ – возач (Плоча, Грачац, Хрватска, 18. IV 1943 – Раковац, Срем, 18. II 1989), средња саобраћајна школа, у СНП од 25. VIII 1980. до смрти.
Коломан ОРЧИЋ – електричар (Суботица, 29. IV 1932 -), школа ученика у привреди, у СНП од 1. IX 1958. до 31. III 1959.
Ђорђе ОСТОЈИЋ – радник обезбеђења (Бечеј, 22. II 1955 -), виша економско-комерцијална школа, у СНП од 1. X 1980. до 1. VIII 1982.
Иван ОСТОЈИЋ – портир (Тараш, Зрењанин, 9. X 1937 -), основна школа, у СНП од 19. II 1980. до 21. III 1980.
Душан ПАВИЋ (в)
Драгиша ПАВКОВ – портир-телефониста (Турија, 18. III 1936 – Турија, 22. I 2005), основна школа, у СНП од 3. IV 1970.
Јелена ПАВКОВ – спремачица (Србобран 12. VIII 1949 -), основна школа, у СНП од 15. V 1981. до 31. VII 1984.
Персида ПАВЛИЦА – масерка (Кузмин, Сремска Митровица, 7. V 1912 – ?), занатска школа, у СНП од 1. II 1956. до 15. VII 1956.
Пава ПАВЛОВ – спремачица (Руменка, 27. I 1938 -), основна школа, у СНП од 24. XII 1964. до 31. VIII 1998.
Даринка ПАВЛОВИЋ-ЈЕРКОВ – главна модисткиња (Нови Сад, 10. XII 1950 – Петроварадин, 15. V 1998), основна школа, у СНП од 1. IX 1973. до смрти.
Јован ПАВЛОВИЋ – зидар, надзорник зграде (Губавци, Лесковац, 20. I 1936 -), школа ученика у привреди, у СНП од 4. IX 1969. до 31. V 1991.
Милка ПАВЛОВИЋ – спремачица (Пакларић, Урбина, Хрватска, 13. I 1938 -), основна школа, у СНП од 15. VI 1978. до 14. II 1988.
Милорад ПАВЛОВИЋ – кројач (Сремски Карловци, 10. II 1910 – ?), занатска школа, у СНП од 1. III 1956. до 16. IV 1965.
Ранко ПАВЛОВИЋ – сликар текстила (Босанска Градишка, 20. IV 1913 – Нови Сад, 25. IV 1971), средња техничка школа, у СНП од 1. X 1955. до 28. II 1965.
Леонидас ПАНАЈОТИДИС – расветљивач (Кокиња-Колкис, Грчка, 15. VIII 1929 -), основна школа, у СНП од 17. IX 1964. до 30. X 1975.
Милан ПАНДУРОВИЋ – конобар (Нови Сад, 9. V 1961 -), основна школа, у СНП од 3. IX 1985. до 2. XI 1986.
Бошко ПАНИЋ (в)
Елизабета ПАНИЋ – кројачица (Нови Сад, 13. IX 1936 -), школа ученика у привреди, у СНП од 15. V 1978. до 31. V 1991.
Павле ПАНИЋ – кројач, у СНП у сезони 1944/45.
Кристина ПАНКОВ – спремачица (Мужља, Зрењанин, ? -), у СНП од 1954. до 1963.
Стевица ПАНТЕЛИЋ – машинбравар (Рума, 3. I 1959 -), школа ученика у привреди, у СНП од 3. IX 1982.
Ђорђе ПАНТИЋ – помоћни радник (Толиса, Брчко, БиХ, 10. IX 1935 -), у СНП од 4. XI 1961. до 30. IX 1964.
Слободанка ПАНТИЋ – спремачица (Цикоте, Лозница, 8. XI 1951 -), основна школа, у СНП од 1. III 1985. до 31. VIII 1985.
Јулије ПАП – реквизитар и тапетар (Мали Иђош, 26. II 1906 – Нови Сад, 1963), занатска школа, у СНП од 1. VIII 1947. до 1. XI 1952.
Благоје ПАРОШКИ – електричар (Србобран, ? -), занатска школа, у СНП од 1948, до 1951.
Ана ПАТРИК – помоћна костимерка (Врдник, Срем, 13. II 1923 – ?), основна школа, у СНП од 15. I 1957. до 31. III 1957.
Драгица ПЕЈИН – спремачица (Нови Сад, 24. XI 1950 -), основна школа, у СНП од 8. II 1976. до 15. III 1976.
Драган ПЕЈИЋ – декоратер (Кладањ, БиХ, 5. I 1964 -), средња електротехничка школа, у СНП од 15. I 1984. до 14. IV 1984.
Здравка ПЕЈИЋ – спремачица (Торлоковац, Јајце, БиХ, 27. XII 1956 -), основна школа, у СНП од 8. II 1976. до 15. III 1976.
Светозар ПЕРВАЗ (в)
Карло ПЕРКУЛ – електричар, у СНП у сезони 1950/51.
Миодраг ПЕТКОВИЋ – столар и декоратер (Загреб, 1. XI 1949 -), школа ученика у привреди, у СНП од 15. X 1980. до 8. XI 1993.
Славко ПЕТРОВ – шеф тапетарске радионице (Остојићево, 25. V 1938 – Нови Сад, 7. VII 1986), школа за вкв-раднике, у СНП од 25. III 1975. до 7. VII 1986.
Божа ПЕТРОВИЋ – аутомеханичар и возач (Мошорин, 26. VII 1921 – Нови Сад, 1973), занатска школа, у СНП од 1. II 1962. до 6. XI 1968.
Јасна ПЕТРОВИЋ (в)
Момчило ПЕТРОВИЋ – кројач-костимер (Севојно, 10. XI 1936 – Нови Сад, 23. X 2006), школа ученика у привреди, у СНП од 1. X 1971. до 10. XI 2001.
Злата ПЕШИЋ – костимерка (Грабово, 12. X 1924 – ?), у СНП од 18. IV 1959. до 31. VII 1960.
Стеван ПИШ – ложач (Славонски Брод, 8. VIII 1915 – ?), трговачка школа, у СНП од 1. XI 1955. до 30. VI 1972.
Рада ПОЖАРЕВ – транспортни радник (Нови Сад, 4. VIII 1966 -), основна школа, у СНП од 18. XI 1983. до 31. VIII 1984.
Стеван ПОЖАРЕВ – кројач (Мошорин, 1. II 1943 -), школа ученика у привреди, у СНП од 11. X 1967. до 1. XII 1984.
Мирко ПОЈЕ – помоћни декоратер (Нови Сад, 19. VII 1956 -), металопрерађивачка школа, у СНП од 24. I 1977. до 1. II 1977.
Петар ПОЉАК – столар (Славонски Брод, 4. VI 1911 – ?), занатска школа, у СНП од 1. I 1953. до 15. VIII 1971.
Верица ПОПОВ – конобар (Тител, 12. VI 1950 -), основна школа, у СНП од 1. X 1985. до 31. X 1986.
Живко ПОПОВ (в)
Јован ПОПОВ – транспортни радник (Нови Сад, 11. IV 1961 -), основна школа, у СНП од 15. IV 1980. до 6. V 1980.
Милан ПОПОВ – помоћни радник (Турија, 6. VII 1935 -), основна школа, у СНП од 4. XI 1957. до 30. IX 1959.
Милош ПОПОВ – портир-телефониста, ноћни чувар (Башаид, 20. XII 1963 -), основна школа, у СНП од 24. I 1986. до 1. III 1987.
Радивој ПОПОВ – помоћни радник (Ковиљ, 13. VI 1942 -), у СНП од 15. X 1964. до 9. VIII 1968.
Предраг ПОПОВИЋ – декоратер (Нови Сад, 13. XII 1959 -), основна школа, у СНП од 6. I 1983. до 15. III 1983.
Раде ПОПОВИЋ – електричар (Мочила, Карловац, Хрватска, 21. VI 1936 -), гимназија, у СНП од 15. IV 1959. до 15. XI 1959.
Светислав ПОПОВИЋ – кројач-костимер (Лединци, 5. III 1906 – ?), занатска школа, у СНП од 1. VIII 1948. до 31. III 1954.
Ладислав ПОТАИ – декоратер и реквизитар (Будимпешта, 29. VII 1916 – ?), у СНП од 1. II 1945. до 31. XII 1945. и хонорарно 1946.
Смајо ПОТОКОВИЋ – помоћни декоратер (Јања, Тузла, БиХ, 1. II 1936 – Нови Сад, 16. II 1999), основна школа, у СНП од 18 X 1971. до 1. II 1996.
Иван ПРАВДА (в)
Петар ПРАНИЋ – водоинсталатер (Нови Сад, 23. XI 1948 -), школа ученика у привреди, у СНП од 8. XI 1980. до 16. XI 2009.
Нада ПРАШТАЛО – спремачица (Праштали, БиХ, 24. I 1955 -), основна школа, у СНП од 20. V 1981. до 18. VII 1981.
Јасна ПРЕВЕДЕН – женски костимер (Нови Сад, 10. IX 1961 -), средња школа текстилне струке, у СНП од 24. II 1984. до 7. VI 1997.
Миленко ПРЕДОЈЕВИЋ – помоћни декоратер (Брскут, Црна Гора, 25. VII 1944 -), основна школа, у СНП од 1. X 1971. до 30. XI 1973. и од 16. I 1981. до 30. IX 1981.
Софија ПРЕКОГАЧИЋ – кројачица (Беочин, 20. II 1909 – Нови Сад, 16. IV 1992), занатска школа, у СНП од 15. X 1953. до 31. I 1971.
Мирјана ПРЕРАДОВИЋ – фризер (Нови Сад, 30. V 1953 -), у СНП од 1. VI 1972. до 20. XII 1972.
Данило ПРИНЧЕВИЋ – машиниста парних котлова (Крањица, Србија, 15. III 1930 -), занатска школа, у СНП од 11. XI 1958. до 15. VIII 1959.
Богољуб ПРОДАНОВ (в)
Даница ПРОДАНОВИЋ – реквизитар, потом улагачица у штампарији (Нови Сад, 9. VI 1922 – ? XI 1980), основна школа, у СНП од 1. II 1950. до 30. XI 1972.
Стеван ПРОКИЋ (в)
Јовица ПУДАР – помоћни реквизитар, у СНП од 18. XI 1955. до 31. XII 1955.
Љубица ПУСТАЈИЋ – спремачица (Жабаљ, 23. II 1966 -), средња школа усмереног образовања, у СНП од 26. II 1986. до 25. VIII 1986.
Розалија ПУШКАШ – костимерка (Тител, 15. III 1915 – ?), основна школа, у СНП од. 1. VI 1961. до 30. VI 1962.
Јелена РАДАКОВИЋ (в)
Анка РАДАЉ – спремачица (Вргорац, Хрватска, 16. I 1915 – ?), основна школа, у СНП од 1. I 1949. до 1. VI 1968.
Штефанија РАДАН – спремачица (Зеница, БиХ, 26. IX 1912 – ?), у СНП од 1. XII 1956. до 6. II 1960.
Јован РАДИН – портир (Нови Сад, 24. I 1952 -), основна школа, у СНП од 1. V 1978. до 30. VI 1978.
Жарко РАДИЋ (в)
Зоран РАДИЋ – декоратер (Нови Сад, 4. IX 1960 -), средња графичка школа, у СНП од 14. XI 1981. до 16. IX 1983.
Радослав РАДИШИЋ – кројач (Ђурђево, 10. VII 1953 -), школа ученика у привреди, у СНП од 23. VI 1975. до 23. XII 2014.
Радојка РАДОВАНОВИЋ – власуљар-маскер-фризер (Драгутиново, 30. IX 1922 – ?), занатска школа, у СНП од 1. III 1953. до 30. XI 1954.
Влада РАДОНИЋ – ватрогасац (Мошорин, 19. VI 1942 -), школа ученика у привреди, у СНП од 5. II 1981. до 5. XI 1997.
Васа РАДОСАВЉЕВ – помоћни радник (Шабац, 15. X 1924 – ?), основна школа, у СНП од 1. VI 1955. до 31. X 1955.
Славко РАДОСАВЉЕВ – машинбравар, руковалац парним котловима (Турија, 12. X 1918 – ?), у СНП од 15. X 1952. до 15. IV 1953.
Здравко РАДОСАВЉЕВИЋ – помоћни радник (Бенковац, Хрватска 14. XI 1952 -), у СНП од 7. I 1973. до 31. I 1973.
Златко РАДОСАВЉЕВИЋ – реквизитар (Инђија, 26. I 1962 -), основна школа, у СНП од 10. IX 1984.
Ђуро РАДУЛОВИЋ – столар (Дрежница, Хрватска, 9. V 1937 -), занатска школа, у СНП од 3. X 1961. до 31. VII 1962.
Иванка РАЂЕНОВИЋ – спремачица (Љубљана, 23. III 1925 – ?), у СНП од 19. X 1960. до 31. VIII 1965.
Владимир РАЈИЋ – помоћни декоратер (Шајкаш, 18. III 1949 -), основна школа, у СНП од 1. XI 1974. до 6. I 1991.
Верица РАКИЋ – спремачица (Милошево, 20. I 1934 -), основна школа, у СНП од 10. III 1979. до 23. IX 1979.
Тодор РАКИЋ – столар (Футог, 20. VIII 1929 -), у СНП од 1. III 1956. до 31. I 1957.
Милан РАЛЕТИЋ – помоћни радник (Нови Сад, 11. IX 1948 -), у СНП од 28. I 1972. до 29. II 1972.
Мирко РАЛЕТИЋ – помоћни радник (Нови Сад, 19. X 1949 -), у СНП од 17. XII 1969. до 6. III 1970.
Леона РАНКОВ – спремачица (Нови Сад, 2. V 1960 -), основна школа, у СНП од 6. IX 1985. до 20. I 1986.
Зорица РАНКОВИЋ – фризер (Сремски Михаљевци, 29. VIII 1936 -), школа ученика у привреди, у СНП од 13. IX 1955. до 15. XI 1957.
Нада РАНКОВИЋ – портир-телефониста (Бешка, Инђија, 2. I 1951 -), основна школа, у СНП од 16. VI 1980. до 15. VIII 1980.
Светозар РАНКОВИЋ – декоратер (Сремска Митровица, 6. XII 1927 -), основна школа, у СНП од 1. III 1956. до 31. III 1958.
Штефка РАПИЋ – спремачица (Бања Лука, 6. III 1951 -), основна школа, у СНП од 17. XI 1967. до 31. VIII 1998.
Милош РАШИЋ – кројач-костимер (Крстиња, Војнић, БиХ, 12. XII 1915 – ?), занатска школа, у СНП од 1. II 1947. до 15. XI 1955.
Владимир РЕБЕЗОВ (в)
Антон РЕЗАЦ – помоћни реквизитар (Лашко, Словенија, 31. XII 1931 -), основна школа, у СНП од 26. VIII 1955. до 14. XI 1955.
Иван РЕЉО – електричар-расветљивач (Горња Вратна Гора, Коњиц, БиХ, 19. I 1959 -), средња електротехничка школа, у СНП од 1. III 1984. до 4. X 1984.
Нада РИТЕР – спремачица (Србобран, 31. XII 1947 -), основна школа, у СНП од 23. XI 1976. до 19. VII 1977.
Тибор РОКЛИЦЕР – електричар (Нови Сад, 18. VII 1962 -), средња електротехничка школа, у СНП од 11. XI 1982. до 7. II 1983. и од 1. III 1983. до 30. VI 1983.
Јосип РУЖАК – кв-столар (Футог, 25. VIII 1913 – ?), основна школа, у СНП од 26. VIII 1955. до 1. XI 1955.
Миомир РУЖИН – кројач-костимер (Српски Итебеј, 1. I 1943 -), занатска школа, у СНП од 25. X 1965. до 31. XII 2007.
Живко РУПИЋ – помоћни радник (Дубрава, 15. VI 1942 -), у СНП од 13. XI 1965. до 18. II 1966.
Лазар РУС – помоћни радник (Кумане, 21. VI 1922 – Нови Сад, 11. VII 1987), у СНП од 4. XI 1963. до 11. VII 1987.
Стеван РУШКУЦ – руковалац тонским уређајима (Нови Сад, 14. I 1937 -), гимназија, у СНП од 10. IX 1963. до 31. XII 1964.
Катица САБО – спремачица (Чортановци, Инђија, 17. IV 1938 -), основна школа, у СНП од 6. I 1972. до 28. II 1995.
Маргита САБО (в)
Ђорђе САВИН – декоратер (Параге, Бачка Паланка, 22. II 1924 – Бегеч, 25. IV 1989), основна школа, у СНП од 1. IX 1952. до 31. XII 1970.
Иван САВИН – бравар (Параге, Бачка Паланка, 10. IV 1934 – Футог, 18. IV 2005), основна школа, у СНП од 16. IX 1958. до 24. V 1990.
Тодор САВИН – тонски мајстор (Параге, Бачка Паланка, 10. X 1953 -), средња техничка школа, у СНП од 5. III 1979.
Јован САВИЋ (в)
Милан САВИЋ – помоћни радник (Нови Сад, 7. II 1925 – ?), основна школа, у СНП од 1. III 1956. до 18. VII 1958.
Радослав САВИЋ – транспортни радник (Соколово, Кључ, БиХ, 13. X 1962 -), основна школа, у СНП од 4. II 1981. до 30. III 1981.
Софија САКАЛ – спремачица (Сремски Прњавор, 10. XI 1934 -), основна школа, у СНП од 16. X 1958. до 15. VIII 1960.
Мирослав САКАЧ – електротехничар (Нови Сад, 22. IV 1959 -), средња електротехничка школа, у СНП од 1. IV 1980.
Еуген СЕГЕДИ – портир-телефониста (Руски Крстур, 21. I 1958 – Нови Сад, 9. III 2016), основна школа, у СНП од 25. II 1978. до смрти.
Бојана СЕГЕДИНЧЕВ – фризер (Суботица, 4. XII 1923 – ?), занатска школа, у СНП од 21. XI 1953. до 31. XII 1953. и од 21. X 1958. до 15. VIII 1959.
Бојка СЕКЕЉ – фризер (Нови Сад, 22. IV 1949 -), школа у ченика у привреди, у СНП од 4. XI 1980. до 23. VII 2007.
Никола СЕКИЗ – надзорник зграде (Крчедин, Срем, 9. X 1912 – ?), основна школа, у СНП од 15. I 1949. до 30. VI 1960.
Љубица СЕКУЛИЋ – спремачица (Нови Сад, 12. VII 1960 -), основна школа, у СНП од 1. XI 1980. до 1. IV 1998.
Миланко СЕЛАКОВИЋ – ложач парних котлова (Брестовац, БиХ, 29. XI 1938 -), у СНП од 9. XII 1966. до 31. III 1968.
Јанко СЕНДЕРАК – транспортни радник (Ђурђево, 29. XI 1943 -), школа ученика у привреди, у СНП од 21. VI 1976. до 30. IX 1982.
Вилмош СЕНЕШИ – електричар (Нови Сад, 17. III 1933 -), занатска школа, у СНП од 4. IV 1956. до 31. VII 1958.
Рајко СИБИНСКИ – машинбравар (Ченеј, 18. V 1959 -), школа за кв-раднике, у СНП од 18. XI 1982.
Јулкица СИВАЧКИ – костимерка (Србобран, 4. V 1931 -), основна школа, у СНП од 1. X 1953. до 31. VIII 1960.
Наталија СИВАЧКИ – кројачица и магационер (Бечеј, 23. XII 1921 – Нови Сад, 13. V 1993), занатска школа, у СНП од 1. IV 1945. до 31. VIII 1952. и од 23. X 1961. до 31. XII 1979.
Гизела СИЛАЂИ – кројачица (Јерменовци, 1. VII 1923 – ?), занатска школа, у СНП од 17. I 1955. до 30. VI 1958.
Васа СИМИЋ – столар (Кикинда, 11. I 1937 – Нови Сад, 20. XII 1992), школа за кв-раднике, у СНП од 10. X 1984. до 20. XII 1992.
Сава СИМИЋ – електричар-расветљивач (Нови Сад, 2. VI 1963 -), средња електротехничка школа, у СНП од 22. XI 1984. до 31. VIII 1991.
Јован СИРИШКИ – столар (Србобран, 12. IX 1943 – Нови Сад, 27. III 1996), школа ученика у привреди, у СНП од 15. X 1980. до 30. VI 1993.
Светлана СИРОЧИЋ – фризер (Београд, 10. V 1945 -), школа за кв-раднике, у СНП од 25. III 1981. до 31. V 1985.
Андрија СЛАДЕК – електричар (Нови Сад, 2. VII 1933 -), школа ученика у привреди, у СНП од 7. IX 1959. до 30. VI 1961.
Мирослав СЛАНКАМЕНАЦ – декоратер (Нови Сад, 21. I 1961 -), основна школа, у СНП од 10. I 1983. до 21. II 1985.
Љубица СМИЉАНИЋ – спремачица (Ботајица, Модрича, БиХ, 16. III 1958 -), средња хемијско-технолошка школа, у СНП од 7. III 1983. до 30. VI 1983.
Милан СОЛАРОВ – електричар (Тител, 14. XII 1949 -), школа ученика у привреди, у СНП од 20. I 1973. до 3. III 1975.
Стеван СРДАНОВ – портир-телефониста (Руменка, 29. X 1913 – Нови Сад, 1971), занатска школа, у СНП од 13. I 1958. до 15. I 1968.
Момчило СТАМЕНКОВИЋ – расветљивач (Ниш, 23. VI 1942 -), основна школа, у СНП од 1.  XI 1962. до 31. VIII 1965.
Исидор СТАНИШИЋ (в)
Васа СТАНКОВИЋ – помоћни радник (Нови Сад, 10. I 1911 – ?), у СНП од 1. X 1951. до 31. V 1955.
Душанка СТАНКОВИЋ-ИЛИЋ – власуљар-маскер-фризер (Нови Сад, 30. X 1950 -), основна школа и козметички течај, у СНП од 1. III 1971. до 15. XII 1971, волонтерски, и од 16. XII 1971. до 30. Џ 2015.
Милутин СТАНКОВИЋ – помоћни радник (Велики Трњани, Србија, 1936 -), у СНП од 15. XII 1964. до 15. III 1965.
Момчило СТАНКОВИЋ – машинбравар (Кусадак, Смедерево, 28. II 1955 -), школа за кв-раднике, у СНП од 1. X 1980. до 30. IX 1993.
Славка СТАНОЈКОВИЋ – спремачица (Доњи Нерадовац, Лесковац, 7. V 1950 -), основна школа, у СНП од 20. IX 1985. до 3. XII 2012.
Бранислав СТАРЧЕВИЋ – портир-телефоноста (Нови Сад, 3. VIII 1937 -), економска школа, у СНП од 27. X 1967. до 31. VIII 1970.
Цвијан СТЕВАНОВИЋ – помоћни радник (Б. Бечићи, Братунац, 25. II 1959 -), основна школа, у СНП од 3. IV 1981. до 11. I 1982.
Вера СТЕФАНОВИЋ – спремачица (Бечеј, 3. III 1894 – Нови Сад, 20. I 1972), у СНП од 1. XI 1950. до 14. V 1954.
Лазар СТЕФАНОВИЋ (в)
Владимир СТОЈАНОВИЋ (в)
Драган СТОЈАНОВИЋ – помоћни декоратер (Костовац, Бела Паланка, 5. XI 1958 -), основна школа, у СНП од 2. XI 1978. до 16. II 1979.
Славица СТОЈАНОВИЋ-ДЕЈАНОВИЋ – фризер-власуљар (Ратково, Оџаци, 16. IV 1951 -), школа ученика у привреди, у СНП од 1. X 1976. до 15. XII 2009.
Слободан СТОЈИЉКОВИЋ – помоћни радник (Ниш, 13. I 1952 -), основна школа, у СНП од 1. I 1973. до 30. VI 1987.
Бригита СТОЈИНОВ-БОКУН – женски костимер (Нови Сад, 10. IX 1960 -), средња школа текстилне струке, у СНП од 25. II 1983. до 24. VI 1983. и од 1. IX 1983. до 20. IX 2015.
Мира СТОЈИЋ-ПОМОРИШАЦ – спремачица (Шљивно, Бања Лука, БиХ, 9. X 1955 -), основна школа, у СНП од 20. V 1981. до 18. VII 1981. до 31. VIII 2015.
Јасмина СТОЈШИЋ – спремачица (Ђурђево, 30. IX 1953 -), основна школа, у СНП од 28. IX 1982. до 30. VI 1983.
Јела СТРАЈНИЋ – кројачица (Каћ, 16. IV 1955 -), школа ученика у привреди, у СНП од 22. IV 1981. до 20. IV 1991.
Горан СУВАЧАРЕВИЋ – радник обезбеђења (Скопје, 10. II 1958 -), гимназија, у СНП од 16. V 1985.
Војислав СУДАРЕВИЋ – конобар (Суботица, 2. IX 1961 -), основна школа, у СНП од 29. III 1986. до 4. VI 1986.
Јосип СУРОВИ – помоћни декоратер (Чачинци, Ораховица, Хрватска, 1. I 1953 – Нови Сад, 11. VII 2003), основна школа, у СНП од 8. I 1981. до смрти.
Гордана СУРЧА – женски костимер (Бачка Паланка, 18. III 1956 -), школа ученика у привреди, у СНП од 7. I 1982. до 31. III 2000.
Божана ТАБАКОВ – спремачица (Савино Село, 26. VIII 1949 -), основна школа, у СНП од 2. VII 1985. до 30. XII 2007.
Ђорђе ТАБАКОВИЋ (в)
Милисав ТАБАКОВИЋ – домар-портир, у СНП од 15. V 1946. до смрти, 1948.
Јулије ТАБОРСКИ – електричар (Суботица, 1900 – ?), у СНП од 1. II 1945. до 31. VIII 1945.
Љубомир ТАПАВИЦА – столар (Чуруг, 11. VIII 1933 – Нови Сад, 23. X 1986), школа ученика у привреди, у СНП од 2. XII 1976. до 27. VII 1984.
Анкица ТАТИЋ (в)
Зоран ТАТОМИРОВ – транспортни радник (Зрењанин, 5. II 1964 -), школа ученика у привреди, у СНП од 18. X 1983. до 31. X 1983.
Милан ТАТОМИРОВ – мушки кројач (Конак, Сечањ, 6. IV 1935 -), занатска школа, у СНП од 6. XII 1974. до 5. IV 1995.
Блаженка ТЕЊИ – спремачица (Беркасово, Срем, 8. I 1949 -), основна школа, у СНП од 15. IX 1984. до 3. XII 1995.
Анка ТЕОФИЛ – спремачица (Вргорац, Хрватска, 16. I 1915 – ?), основна школа, у СНП од 1. I 1949. до 30. VI 1967.
Софија ТЕПАВАЦ – кројачица-костимерка (Чуруг, 8. XII 1934 -), занатска школа, у СНП од 1. IX 1955. до 30. XI 1964.
Далибор ТОБЏИЋ – сликар-извођач (Нови Сад, 31. VII 1955 -), академија уметности, у СНП од 15. X 1980. до 7. IV 1982. и од 14. III 1983.
Бошко ТОДОРОВИЋ – помоћни реквизитар (Бачко Градиште, 6. XII 1911 – ?), у СНП од 1. XII 1953. до 1. VIII 1955.
Нада ТОДОРОВИЋ – женски кројач (?, 23. I 1951 -), школа за кв-раднике, у СНП од 1. X 1985. до 10. XII 1999.
Викторија ТОКОШ – костимерка (Лок, 24. III 1937 – Ченеј, 28. III 2013), основна школа и курс за вкв-раднике, у СНП од 21. XII 1957. до 30. VI 1988.
Илија ТОМИЋ – столар (Врбљани, БиХ, 20. VII 1949 -), школа за кв-раднике, у СНП од 1. X 1985. до 1. X 1994.
Димитрије ТОПИЋ – декоратер (Павич, Бања Лука, БиХ, 1937 -), основна школа и курс за вкв-раднике, у СНП од 10. X 1960. до 31. VIII 2002.
Спасенија ТОПИЋ – спремачица (Соколово, Бања Лука, БиХ, 30. V 1938 -), основна школа, у СНП од 4. III 1965. до 1. X 1999.
Ливија ТОПЧО-ХИПИК – спремачица (Нови Сад, 4. V 1951 -), основна школа, у СНП од 27. X 1976. до 31. VII 2009.
Јанош ТОТ – портир-телефониста (Нови Сад, 21. II 1959 -), основна школа, у СНП од 13. XI 1979. до 26. V 1980.
Славољуб ТРАЈАНОВСКИ – помоћни декоратер (Нови Сад, 18. IV 1952 -), основна школа, у СНП од 23. IV 1981. до 28. VII 1981.
Зоран ТРИФУНОВИЋ – транспортни радник (Нови Сад, 11. VI 1961 -), средња школа за усмерено образовање, у СНП од 15. XI 1983. до 21. XI 1983.
Мирослав ТРНИНИЋ (в)
Владимир ТУБИЋ (в)
Ристана ТУБИЋ-БАБИЋ-МАРИНКОВИЋ – спремачица (Чивчи, Бања Лука, 30. XI 1943 -), основна школа, у СНП од 1. II 1971. до 31. III 1994.
Теодор ТУРИН – музички инструментар (Грац, Аустрија, 1903 – ?), гимназија, у СНП од 1. I 1953. до 15. IX 1959.
Љубица ТУРКОВИЋ – спремачица (Усинец, Хрватска, 9. XI 1932 -), основна школа, у СНП од 7. XI 1972. до 23. II 1984.
Штефанија ТУРНЕР-КЕРКЕЗ, спремачица (Поређе, Крапина, 2. VII 1950 -), основна школа, у СНП од 15. X 1975. до 30. IX 2009.
Владислав ЋИРИЋ – декоратер и тапетар (Нови Сад, 4. III 1949 -), основна школа, у СНП од 5. I 1981. до 14. II 2010.
Милош ЋУК – портир (Мошорин, 19. V 1923 – ?), основна школа, у СНП од 14. IV 1971. до 31. V 1983.
Милош УВЕРИЋ – декоратер Ђала, Нови Кнежевац, 25. X 1948 -), основна школа, у СНП од 18. X 1982. до 13. X 1985.
Стјепан УГРЕНИЋ – столар и тапетар (Нови Сад, 1910 – ?), у СНП од 1. II 1945. до 28. II 1947.
Иштван УЗОРОЦКИ – кројач (Кикинда, 4. IV 1953 – Нови Сад, 9. XII 2018), школа ученика у привреди, у СНП од 1. IV 1985. до 9. X 2012.
Имре УРБАН – помоћни радник (Бачка Паланка, 19. II 1947 – Нови Сад, 16. VII 2008), основна школа, у СНП од 1. V 1978. до смрти.
Златко УРДАРЕВИЋ – декорартер (Нови Сад, 23. VI 1950 -), у СНП од 14. V 1971. до 30. VI 1971.
Јосиф ФАРКАШ – електричар (Нови Сад, 21. III 1907 – ?), у СНП од 25. II 1959. до 31. XII 1959.
Марија ФАРКАШ – спремачица (Ада, 7. IX 1919 – ?), основна школа, у СНП од 1. XII 1948. до 12. V 1963.
Јанош ФЕЈЕШ – декоратер (Темерин, 15. VIII 1945 -), школа ученика у привреди, у СНП од 22. II 1982. до 30. IV 1985.
Драгољуб ФИРУЛОВИЋ – столар, у СНП од 1. IX 1961. до 30. IV 1962.
Десанка ФРАНЦУСКИ (в)
Мита ФУТОШКИ – помоћни дкоратер Србобран, 19. XII 1921 – ?), у СНП од 1. IX 1952. до 31. IV 1954.
Аранка ХАБРАМ (в)
Фрања ХАНАК – електричар-расветљивач (Сента, 25. IX 1929 -), гимназија, у СНП од 1. II 1959. до 30. IV 1959.
Мирослав ХАРЕЈ – послужитељ (Нови Сад, ? -), у СНП од 1. VII 1947. до 31. VIII 1950.
Димитрије ХАЦОПУЛОС – аутомеханичар и возач (Атина, Грчка, 1. I 1921 – Нови Сад, 19. XI 1985), основна школа, у СНП од 14. IX 1968. до 19. XI 1985.
Јелица ХИНИЋ – фризер-власуљар (Нови Сад, 12. VIII 1951 – Нови Сад, 4. III 2021), школа ученика у привреди, у СНП од 7. X 1968. до 15. V 1969. и од 1. X 1970. до 12. II 1998.
Катица ХОЛИЧЕК – спремачица Темерин, 10. V 1902 – Нови Сад, ? VII 1993), основна школа, у СНП од 1. X 1953. до 17. VII 1962.
Иштван ХОРВАТ (в)
Марија ХОРВАТ – костимерка, у СНП од 15. X 1960. до 30. VI 1964.
Аница ХОРВАТОВ – кројачица, у СНП од 6. X 1971. до 15. VIII 1972.
Ванђел ХРИСТИЋ – кројач-костимер (Битољ, Македонија, 18. XII 1911 – Нови Сад, 3. X 1997), занатска школа, у СНП од 1. XI 1951. до 31. XII 1971.
Војислав ХРЊАКОВИЋ – реквизитар (Нови Сад, 14. I 1956 -), основна школа, у СНП од 5. I 1985. до 27. II 1985.
Зоран ЦАРЕВИЋ – електричар (Нови Сад, 19. IV 1953 -), школа ученика у привреди, у СНП од 1. I 1978. до 28. II 1978. и од 15. V 1978. до 30. IX 2016.
Илија ЦАРЕВИЋ – столар (Врдник, Срем, 10. VII 1899 – ?), у СНП од 1. IV 1951. до 31. I 1954.
Јелисавета ЦАРОВ – помоћни радник у реквизити (Вајска, 19. XI 1930 -), у СНП од 15. XI 1949. до 30. VI 1950.
Стеван ЦВЕЈИЋ – декоратер (Нови Сад, 20. VII 1921 – ?), занатска школа, у СНП од 21. IX 1955. до 31. XII 1976.
Цветко ЦВЕТИНОВ – портир (Бачка Паланка, 2. IV 1909 – ?), у СНП од 1. X 11952. до 31. V 1954.
Стојанка ЦЕГЛЕДИ – спремачица (Нови Сад, 1. XII 1936 -), основна школа, у СНП од 19. I 1955. до 31. VII 1958.
Мирко ЦИГАНОВИЋ – декоратер (Врбљани, Кључ, БиХ, 13. III 1963 -), средња управна школа, у СНП од 15. I 1985. до 30. V 1985.
Антун ЦИГАН – помоћни радник (Добровић, Хрватска, 3. VI 1939 – Нови Сад, 4. XII 2018), основна школа, у СНП од 5. X 1971. до 1. X 1999.
Иван ЦИГАН – помоћни реквизитар (Добровић, Хрватска, 17. IX 1949 – Нови Сад, 24. V 2006), основна школа, у СНП од 7. V 1971. до 31. XII 2014.
Јован ЦИМБАЛ – електричар-расветљивач (Змајево, 5. IX 1930 -), занатска школа, у СНП од 1. IX 1953. до 16. IV 1959.
Јулкица ЦИМБАЛ – костимерка (Србобран, ? -), у СНП од 1. X 1953. до 31. VIII 1960.
Шандор ЦОБОР – надзорник зграде и курир (Нови Сад, 1910 – ?), основна школа, у СНП од 1. I 1945. до 30. VI 1947.
Богдан ЦРНОЈАЧКИ (в)
Ана ЦУКОВИЋ – спремачица (Племеншчина, Иванец, Хрватска, 21. XII 1924 – Нови Сад, 1. XI 1981), основна школа, у СНП од 15. X 1960. до 1. XI 1981.
Владимир ЧАКАН – декоратер и бравар (Ђурђево, 14. VII 1952 -), средња металопрерађивачка школа, у СНП од 20. IV 1981. до 17. X 1981.
Владимир ЧАЛИЋ – декоратер (Оџаци, 23. III 1955 -), основна школа, у СНП од 18. X 1985. до 23. V 1986.
Слободан ЧЕЈОВИЋ – електроинсталатер (Титоград, 3. VII 1945 – Равно село, 29. XII 2015), школа ученика у привреди, у СНП од 1. VI 1980. до 15. IX 2010.
Мирослав ЧЕМАН – електричар (Нови Сад, 2. I 1958 -), електротехничка школа, у СНП од 16. XII 1981.
Јосип ЧЕРВЕЊАК – декоратер (Нови Сад, ? -), у СНП од 1. II 1945. до 31. XII 1945.
Андрија ЧИКОШ (в)
Илија ЧОБАНОВИЋ (в)
Весна ЧУБРИЛО – кувар (Нови Сад, 15. IV 1961 -), основна школа, у СНП од 1. X 1985. до 31. X 1986.
Иван ЧУКЉАШ – реквизитар (Бачка Топола, 10. VIII 1954 -), основна школа, у СНП од 18. I 1972. до 15. VIII 1977.
Владимир ЧУРЧИЋ – помоћни радник, у СНП од 17. IX 1972. до 30. IX 1973.
Мара ЧУТУРИЛОВ – модисткиња (Мошорин, 16. XI 1955 -), школа ученика у привреди, у СНП од 24. V 1979. до 23. VI 1979, од 3. XII 1979. до 14. V 1980. и од 5. IX 1980. до 22. VI 1981.
Владимир ШАБЕЦ (в)
Хусеин ШАБИЋ – помоћни радник (Бијељина, БиХ, 25. VIII 1954 -), школа за кв-раднике, у СНП од 3. I 1986. до 30. VI 1987.
Милена ШАРОЊА – спремачица (Чортановци, Инђија, 2. VIII 1930 -), основна школа, у СНП од 1. IX 1960. до 30. VI 1961.
Станија ШВАБИЋ – спремачица (Врапче, Медвеђа, Србија, 12. XII 1953 -), основна школа, у СНП од 26. XII 1977. до 22. II 1979.
Золтан ШВРАКА – електричар (Нови Сад, 19. IV 1953 -), електротехничка школа, у СНП од 1. I 1978. до 28. II 1978.
Срђан ШЕВИЋ – радник обезбеђења (Нови Сад, 1. III 1952 -), гимназија, у СНП од 1. X 1980. до 1. X 1985.
Миленко ШЕРБАН (в)
Софија ШЕРБАН (в)
Миодраг ШИЈАЧКИ – помоћни радник (Бечеј, 12. V 1958 -), гимназија, у СНП од 24. IV 1984. до 30. VI 1987.
Драго ШИМИЋ – помоћни реквизитар (Савино Село, 11. VIII 1957 -), основна школа, у СНП од 23. IV 1981. до 30. XI 2000.
Сава ШИМШИЋ – столар (Вишеград, 27. I 1931 –), у СНП од 1. II 1954. до 31. V 1954.
Петар ШКРИВАН – електричар (Врбас, 1. V 1959 –), средња електротехничка школа, у СНП од 16. II 1982. до 1. VII 1992.
Стеван ШКРИЊАР – музички реквизитар (Чока, 4. VII 1923 – Нови Сад, 19. V 1994), средња музичка школа, у СНП од 1. I 1955. до 31. X 1983.
Салих ШЉИВИЋ – помоћни ложач (Зеница, 15. VII 1912 – ?), у СНП од 26. VIII 1955. до 6. XII 1955.
Улфета ШЉИВИЋ – спремачица (Бања Лука, 2. IX 1913 – ?), основна школа, у СНП од 1. II 1957. до 25. IV 1966.
Стојан ШОВЉАНСКИ – столар (Ђурђево, 16. X 1913 – ?), у СНП од 1. I 1951. до 31. VIII 1952.
Јосип ШОМОЂИ – столар (Нови Сад, 15. VI 1925 – ?), занатска школа, у СНП од 1. I 1953. до 31. I 1954.
Гојко ШУГИЋ – возач, у СНП 1959, 1960. и 1961.
Андрија ШУЉАН (в)
Анка ШУЉАН – помоћни реквизитар (Нови Сад, 14. VIII 1935 –), основна школа, у СНП од 5. III 1955. до 31. I 1966.
Јарослав ШУЉАН – молер (Нови Сад, 8. I 1955 –), школа ученика у привреди, у СНП од 1. II 1978. до 15. IX 1998.
Петар ШУШКОВИЋ – декоратер (Футог, 15. X 1955 –), основна школа, у СНП од 22. X 1981.

Р. Б. и В. В.