ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 1918-1941

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 1918–1941

Марија АЈВАЗ (в)
Јозуа АЛМАЈИ – декоратер и реквизитар, у НП у НСаду од 1922. до 1924; наступао и у мањим улогама: Други паж (Млетачки трговац), Роб (Главна ствар).
Стеван АРСЕНИЈЕВИЋ – кројач (рођ. у НСаду), у СНП у сезонама 1934/35. и 1935/36.
Милан АЋИМОВИЋ – декоратер (рођ. у НСаду), у СНП у сезонама 1934/35. и 1935/36.
Божа БАЈИЋ – реквизитар, у СНП од 24. IX 1919. до јуна 1920.
Петар БАЛАЖ – декоратер, у НПДб 1940.
Бора БЕЗДЈЕКОВСКИ (в)
Катица БЕЗДЈЕКОВСКИ рођ. Jeck – костимер (Алибунар, 12. XI 1899 – Ниш, 23. VII 1954), у НПДб од 1. IX 1938. до 6. IV 1941.
Раде БЕКВАЛАЦ – у СНП с јесени 1924.
Мирко БРЗАК – столар (рођ. у НСаду), у СНП у сезонама 1934/35. и 1935/36.
Софија ВЕСЕЛИНОВ – хонорарни послужитељ, у СНП од 1919. до 1928.
Геза ВИГ – електричар (рођ. у НСаду), у СНП у сезонама 1934/35. и 1935/36.
Стеван ВУКОВИЋ – декоратер (Суботица, 1921 – ?), у НПДб од 15. IV 1937. до 6. IV 1941.
Софија ВУКОСАВЉЕВИЋ – гардероберка, у НПДб 1940.
Јелисавета ДРНДАРЕВИЋ – гардероберка (рођ. у НСаду), у СНП у сезонама 1934/35, 1935/36. и 1936/37. и у НПДб од 1. X 1937. до 6. IV 1941.
Глиша ДОРОШЕВ – бински мајстор, у НПДб у сезони 1937/38.
Велимир ЂОРЂЕВИЋ – декоратер (рођ. у Пожаревцу), у НПДб од 1. X 1936. до 31. VIII 1939.
Вукица ЂУРИЋ – кројачица-гардероберка (Сомбор, 1922 – ?), у НПДб од 1. IX 1939. до 6. IV 1941.
Милан ЕЋИМОВИЋ – декоратер, у СНП 1926.
Ружица ЕЋИМОВИЋ – гардероберка, у СНП 1926.
Драгутин КАЈХАН – гардеробер, у СНП у сезонама 1934/35. и 1935/36. и у НПДб од 1. IX 1938. до 31. VIII 1940.
Стојанка КАЛЕМБЕР – спремачица, у НПДб 1940.
Антон КАЛКАН – декоратер, у НПДб 1940.
Марија КИРАЦ – електричар, у НПДб 1938.
Јован КНИПЛ – столар (Нови Сад, 1908 – ?), у НПДб од 1. VIII 1936. до 6. IV 1941.
А. КУМРИЋ – сценски радник, у СНП с јесени 1934, на плакатима потписиван и као сценограф (Товаришч)
Стеван КУРЈАЧКИ – помоћни декоратер (Србобран, 1916 – ?), у НПДб од 15. VIII 1936. до 15. IV 1937.
Алекса КУШНИР – електричар, у НПДб у сезони 1937/38.
Лајош ЛАЈНЕР (в)
Ева ЛАЈНЕР – гардероберка (Стара Пазова, 1905 – Аушвиц, 1944), у СНП у сезони 1934/35. и у НПДб од 1. VIII 1939. до 31. VIII 1939.
Сима ЛАЈНЕР (в)
Мате ЛАМ – декоратер, у НПДб у сезони 1936/37.
Иван ЛЕПОВИЋ – декоратер, у НПДб 1940.
Валентин МАКИЈЕВИЋ – помоћни радник, у НПДб 1938.
Миливој МАРИЧИЋ – електричар (Београд, 1915 – ?), у НПДб од 15. VIII 1937. до 31. VIII 1938.
Иван МАРЈАНОВИЋ (в)
Љубомир МАРЧИЋ – помоћни радник, у НПДб 1940.
Јанош МЕРГЛ (в)
Ксенија МЕРГЛ – костимерка (Одеса, 1900 – Нови Сад, 1964), у НПДб од 1. VIII 1936. до 6. IV 1941.
Наталија МИЛУТИНОВИЋ – гардероберка, у НПДб 1938.
Еуген НАЈМАН (в)
Сергеј НАУМОВ (в)
Хинко ОБЕРНДОРФ-ХИНКОВИЋ – помоћни реквизитар, у НПДб од 1. IX 1937. до 31. VIII 1938.
Ружа РАШИЋ – гардероберка, у НПДб 1939.
Љубомир РУЖИЋ – декоратер, у НПДб у сезони 1937/38.
Милева СРЕМАЦ – гардероберка, у НПДб у сезони 1936/37.
Милан СТАМБОЛИЋ – декоратер, у НПДб 1940.
Јосип СТЕКЛАР (в)
Стефанија СТЕКЛАР – помоћна реквизитарка (Осијек, 1912 – ?), у НПДб од 1. IX 1939. до  6. IV 1941.
Милорад СТЕФАНОВИЋ – декоратер, у НПДб у сезони 1938/39.
Вера СТОЈАНОВИЋ – помоћни реквизитар (Пожаревац, 1913 – ?), у НПДб од 1. IX 1938. до 6. IV 1941.
Драгољуб СТОЈАНОВИЋ (в)
Ђорђе СУПЕК – реквизитар, у НПДб у сезони 1936/37.
Драгомир ТОМАШЕВИЋ – гардеробер, у НПДб у сезони 1938/39.
Сергије ТУРКИН – декоратер, у НП 1925.
Мара ЋУРЧИЋ – спремачица, у НП у сезони 1922/23.
Душан УРОШЕВ – власуљар-фризер (Нови Сад, 1894 – Нови Сад, 1969), у СНП од 1922. до 1925. и у НПДб од 1. II 1938. до 15. IV 1938. и од 1. XI 1938. до 15. IV 1939.
Мита ХАРДИ – декоратер (рођ. у НСаду), у СНП у сезонама 1934/35. и 1935/36.
Стеван ХОРВАТ – декоратер (Суботица, 1922 – ?), у НПДб од 15. IV 1939. до 6. IV 1941.
Ђура ЦИБУЛА – декоратер (рођ. у НСаду), у СНП у сезонама 1934/35. и 1935/36.
Јулка ЧЕМАН – гардероберка, у НПДб у сезони 1939/40.
Александар ШИКОРСКИ (в)
Лепосава ШИКОРСКИ – гардероберка, у НПДб од 1936. до 1941.

Р. Б.