ТАУСИГ Ото

ТАУСИГ Ото – драмски писац. Заједно са А. Глингером написао је комад Рогоња, који је у НПДб изведен 1936.