ШВАЉА

ШВАЉА – позоришна игра у 4 чина. Написао: Лукијан Бранковић Тривунов.

Праизвођење у СНП 17. XI 1901. у НСаду. – Рд. Д. Спасић; М. Николић (Драгутин Веселиновић), С. Вујићка (Јелена), З. Добриновићка (Драга), Д. Васиљевићка (Даринка Станићка), Ј. Душановић (Здравко Рацковић), М. Матејић (Младен), Д. Матејићка (Милица), А. Стојановић (Станко Ракић), К. Васиљевић (Рајко Искрић), М. Тодосићка (Анка Искрићка), М. Радошевићева (Мара), К. Виловчевица (Јулка), Л. Вујичићева (Лепосава), Д. Николићка (Зорка), Д. Илкић (Јован), Е. Слука (Вељко), С. Шикопарија (Слуга). – Изведено 2 пута.

БИБЛ: Лукијан Бранковић Тривунов, Шваља, НСад б. г.

ЛИТ: -а, У суботу 17. нов. гледасмо нов комад: „Шваља“, Застава, 20. XI 1901; А-м,  „Шваља“, позоришна игра у 4 чина од Лукијана Тривунова Бранковића, Браник, 1901, бр. 141, с. 2; (Ј.) Г(рчић), Шваља, Позориште, НСад, 1901, бр. 26, с. 158-159; А-м, Шваља, Позоришни лист, Бгд, 1901, бр. 48, с. 376-378; Ј. Грчић, Српско народно позориште, Бранково коло, 1902, бр. 23, с. 129.

В. В.