ШУВАЛОВ Јаков Осипович

ШУВАЛОВ Јаков Осипович драмски глумац, оперни и драмски редатељ (рођен у Русији, 1871 – ?). Играо је и режирао у Згбу (1915), Војничком позоришту „Тоша Јовановић“ у Солуну (1915-1917), у казалиштима у Бгду, Скопљу (1918-1919), Битољу (1919-1921), НСаду (1921-1925), Љубљани, Вараждину, Осијеку (1925-1927), Згбу (1928-1933) и Нишу (1934-1935).

РЕЖИЈЕ: У долини (к. г.), Краљева јесен (к. г.), Ревизор, Орфеј у паклу, Онај што добија шамаре, Три девојчице, Пајаци.

ЛИТ: А-м, „У долини“ од Дон Анхела Гимере – Гостовање г. Јакова Осиповића, Јединство, 25. IV 1920; А-м, Гостовање г. Јакова Осиповића, Застава, 25. IV 1920; А-м, A lélek, Torontál, 30. IV 1921; (m), „Der Revisor“, Deutsches Volkblatt, 1. I 1922; А-м, Премијере, Слобода, 1. I 1922; А-м, Ревизор, Истина, 1922, бр. 1, с. 15; А-м, Орфеј у паклу, Истина, 1922, бр. 1, с. 14; О. С(уботи)ћ, „Онај који добија шамаре“, Застава, 19. II 1922; О. С(уботи)ћ, „Пајаци“, Застава, 25. II 1922; К. И., „Три девојчице“, Јединство, 5. II 1922.

П. Ц.