ШУРЕК Паул (Paul Schurek)

ШУРЕК Паул (Paul Schurek) – немачки писац (Хамбург, 2. II 1890 – Хамбург, 28. V 1962). Најпре је изучио механичарски занат, па постао техничар и инжењер. У Првом светском рату био је радио-везиста, а затим је радио као наставник у занатској школи у Хамбургу. Као приповедач и драматичар већину својих дела је написао доњенемачким дијалектом – какав се говорио у Хамбургу. Нека његова драмска дела била су својевремено веома запажена: Vörjohrstorm (1923), Silvester (1926), De letzde Droschkenkutscher (1926), Snieder Nörig (1927), Benle (1929), Der rasende Sperling (1930), Pott will heiraten (1932) итд. О њему нема много литературе ни у немачком језичком подручју ни код нас. У СНП су изведени Ш. Улични свирачи (Stratenmusik –  на дијалекту 1921, Straßenmusik, на књижевном немачком 1930): 1939. у преводу Томислава Танхофера и 1952. у преводу Велимира Живојиновића.

БИБЛ: Улични свирачи (Straßenmusik), прев. Т. Танхофер, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 296 и 1307; Улични свирачи (Straßenmusik), у преради Ханса Сасмана, Бгд 1944.

ЛИТ: С. К. К(остић), Паул Шурек, „Улични свирачи“, СВ, 25. XII 1951.

С. К. К.