ШУМСКА РУЖА (Die Waldrose)

ШУМСКА РУЖА (Die Waldrose) – шаљива игра у 1 чину. Написао: Волфганг Милер фон Кенигзвинтер. Прво извођење у нашој земљи 6. II 1880. у НП у Бгду.

Прво извођење у СНП 24. XI 1881. у НСаду. Превео и посрбио: Спиро Димитровић Котаранин. – А. Лукић (Добрић), М. Рајковићка (Јелка), Ј. Поповићева (Катица), М. Хаџи-Динић (Вучић), М. Барбарић (Мирко). – Изведено 3 пута.

ЛИТ: С., Шумска ружа, Позориште, НСад, 1881, бр. 9, с. 34-35; П., Ст. Бечеј 1. 4. „Шумска ружа“, Застава, 1882, бр. 56, с. 3; *, Народно позориште давало је од прошле недеље на овамо ове представе..., Наше горе лист, Панчево, 1885, бр. 3, с. 2, бр. 6, с. 3.

В. В.