ШУМАРЕВИЋ Светислав

ШУМАРЕВИЋ Светислав – новинар и публицист (Јагодина, 25. V 1886 – Београд, 19. XI 1977). Основну школу завршио је у Јагодини, гимназију у Бгду, а хемију дипломирао у Паризу. Од 1910. бавио се новинарством. Био је уредник „Дневног листа“, „Београдског дневника“, „Времена“, „Новости“ и „Речи“, затим шеф одсека у Централном прес-бироу, извесно време и дописник из Париза. Писао је романе, приповетке и радове из српске културне прошлости. Публицистичке прилоге објављивао је у листовима у којима је био професионално ангажован, затим у „Југословенском гласнику“, „Југословенским народним новинама“, „Гласу народа“ (Сомбор), „Новој смени“, „Самоуправи“, „Врбаским новинама“ (Бања Лука), часопису „Мисао“ и другде. Као публицист бавио се искључиво културном прошлошћу Срба и из те области објавио обимну занимљиву и корисну грађу. Његове романе и приповетке време је прекрило потпуним заборавом и тај део Ш. стваралаштва данас је непознат широј књижевној јавности и читалачкој публици. Његови радови, међутим, о Димитрију Давидовићу, Ђури Јакшићу, штампи и позоришту код Срба, иако нису писани као систематизоване целине нити формирани у чвршће синтезе, обиљем занимљиве грађе и богатом документацијом представљају озбиљан допринос науци. Најзначајнији му је рад Позориште код Срба, у којем, на основу архивске грађе и материјала сабраног из новина и часописа, излаже најважније моменте у развитку позоришног живота код Срба од најранијих времена до поткрај XIX века. Ову његову књигу, са много података и аутентичне грађе, навелико су користили његови савременици као драгоцен извор важних појединости из наше театарске прошлости, и она ће, и поред замерки које су јој стављане када се појавила, још дуго то бити. Преводио је са италијанског.

БИБЛ: Нола, роман, Бгд 1920; Десет осмеха, роман, Бгд-Сарајево 1923; Сто једна страна, роман, Бгд 1924; Бањска лепотица, новела, Бгд б. г.; Словенска крв спасава аустријску престоницу (поводом 250. годишњице од опсаде Беча), Бгд 1933; Димитрије Давидовић, Бгд 1934; Читалиште, Бгд 1938; Штампа у Срба до 1839, Бгд 1939; Ђура Јакшић, Бгд 1939; Позориште код Срба, Бгд 1939; Сербскија новини, 1791-1941, Бгд 1941.

ЛИТ: С. В(инавер), „Нула“, Мисао, 1920, св. 10; Р. Младеновић, „Нула“ од Св. Шумаревића, Епоха, 1920, бр. 379; (Б.) Ј(евтић), „Десет осмеха“, Књижевни преглед, 1923, књ. I; (М.) С(тојимировић-Јовановић), Шумаревићева биографија Димитрија Давидовића, Вардар, Скопље, 1934, бр. 184; Ж. Милисавац, Св. Шумаревић: Ђура Јакшић, ЛМС, 1939, књ. 351, с. 479-480.

Л. Д.