ШУМАРЕВА КРИСТА (Die Förster-Christel)

ШУМАРЕВА КРИСТА (Die Förster-Christel) – оперета у 3 чина. Музика: Георг Јарно. Либрето: Бернхард Бухбиндер. Прво извођење у Бечу, 1907.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 4. I 1913. у Вршцу. Превео: Драгутин Вуковић. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 2 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 27. II 1925. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – рд. Д. Кранчевић, дир. Ф. Селински; М. Оливијери-Илић (Криста), Б. Чолић (Цар Јосиф II), М. Краљева, Д. Кранчевић, М. Оџић, С. Писек, К. Клеменчић, Г. Миковић, Д. Матејићка. – Изведено 17 пута.

ЛИТ: О. С(уботи)ћ, „Шумарева Криста“ (Премијера), Застава, 1. III 1925; Б. Ј. „Шумарева Криста“; музика од Јарноа; редитељ: г. Кранчевић, Јединство, 1. III 1925; А-м, „Шумарева Криста“, оперета у 3 чина од Јарноа, Видовдан, НСад, 20. III 1925.

В. В.