ШУЉАН Андрија

ШУЉАН Андрија – главни телефониста (Кисач, 29. VII 1927 – Нови Сад, 9. XII 2015). Завршио је нижу гимназију у НСаду (1951). У СНП се запослио 10. III 1950. и у њему остао до пензионисања, 1. I 1987. Иако инвалид без руке и ноге (што је последица наиласка на минско поље у првим поратним данима), био је изузетно ефикасан, скроман и предусретљив. Поред свог редовног посла бавио се и сликањем и калиграфијом и за потребе СНП повремено израђивао разне натписе и легенде. Биран је у самоуправне органе и комисије Техничке службе. Г. 1987. добио је највише признање СНП – медаљу „Јован Ђорђевић“.

ЛИТ: К. Савић, Андријин хоби, Позориште, НСад, 1977, бр. 6, с. 4.

Р. Б.