ШКОРИЋ Ђорђе

ШКОРИЋ Ђорђе – глумац. Пре доласка у СНП био је официр. Као члан СНП помиње се од децембра 1864. до почетка 1866, али само на списковима глумаца; поименце се не појављује на плакатима и није позната ни једна његова улога.

ЛИТ: А-м, Седница управљајућег одбора СНП одржана у Н. Саду 25. децембра 1864, Србобран, 1864, бр. 53, с. 4; А-м, Српско народно позориште, Матица, 1865/66, бр. 23, с. 549.

В. В.