ШКОЛСКИ НАДЗОРНИК

ШКОЛСКИ НАДЗОРНИК – шаљива игра у 1 чину, с певањем. Написао: Коста Трифковић. Музика: Даворин Јенко.

Праизвођење у СНП 2. VIII 1871. у Вршцу. – Н. Зорић (Поповић), М. Суботић (Петровић), Ј. Поповићева (Ката), Л. Хаџићева (Савета), Н. Недељковић (Станко), Н. Рашић (Писаревић). – Изведено 11 пута.

Премијера у СНП 31. X 1874. у Сремској Митровици (са једночинкама Мила и Излечен је). – Н. Зорић (Поповић), Д. Ружић (Петровић), Ј. Поповићева (Ката), Љ. Зорићева (Савета), Ј. Божовић (Станко), П. Добриновић (Писаровић). – Изведено 7 пута.

Премијера у СНП 18. II 1879. у НСаду (са једночинком Пола вина пола воде). – Н. Зорић (Поповић), С. Рајковић (Петровић), Ј. Поповићева (Ката), Л. Хаџићева (Савета), М. Рајчевић (Станко), П. Добриновић (Писаревић). – Изведено 1 пут.

Премијера у СНП 23. III 1906. у Сомбору. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да је у представи учествовала З. Златанова к. г. (Савета). – Изведено 2 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 4. IX 1920. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – рд. Е. Надворник, дир. Х. Маржинец; М. Хаџи-Динић, Д. Сотировић, Љ. Динићка, М. Тодосићка. – Изведено 3 пута.

Премијера у СНП 28. IX 1935. у НСаду. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.

Премијера у СНП 5. I 1940. у Сремској Каменици (са једночинкама Аналфабета и Медвед). Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 2 пута.

Прво извођење у ДНП 15. IX 1943. у Панчеву (са једночинкама Честитам и Љубавно писмо и беседом Луке Дотлића о Трифковићу, под заједничким насловом Трифковићево вече). – Рд. Ј. Путник, дир. Х. Маржинец, сц. В. Ребезов; М. Јаснић (Коста Трифковић), М. Аврамовић (Поповић), Р. Гојкић (Петровић), В. Фазловска (Ката), Р. Петровићева (Савета), В. Милојевић (Станко), В. Ристић (Писаревић). – Изведено 5 пута.

БИБЛ: Коста Трифковић, Школски надзорник, НСад 1872.

ЛИТ: Б., „Школски надзорник“, „Партија пикета“, Позориште, НСад, 1872, бр. 7, с. 31; А-м, Српско народно позориште, Застава, 1872, бр. 5, с. 3; Б., „У петак“, „Школски надзорник“, Позориште, НСад, 1872, бр. 41, с. 167; А-м, Народно позориште, Субатички гласник, 1874, бр. 21, с. 3; Г., „Школски надзорник“, „Љубавно писмо“ и „Француско-пруски рат“, Позориште, НСад, 1884, бр. 34, с. 134; К. Р., 19. фебруара: свечана представа у прославу успомене на Косту Трифковића, Јавор, 1879, бр. 9, с. 285-286; А-м, У четвртак 25. марта…, Слога, Сомбор, 1906, бр. 13, с. 3; А-м, У четвртак 25. марта приказана су четири омања драмска производа а то су:  „Школски надзорник“ од Трифковића, „Гуска“ од Јована Протића, „Зет“ од Лабиша и „Муж пред вратима“ (оперета), Слога, Сомбор, 1908, бр. 15, с. 10; А-м,  „Школски надзорник“, Застава, 8. IX 1920; Б. П., Позориште, Јединство, 9. IX 1920; А-м, 75-годишњи јубилеј Српског народног позоришта, Дан, 1935, бр. 158, с. 2; А-м, Прослава 75-годишњице Српског народног позоришта у Новом Саду, Глас Матице српске, НСад, 1935, бр. 36, с. 147 и 175.

В. В.