ШЕРБАН Софија-Соња

ШЕРБАН Софија-Соња – костимограф (Ада, Бачка, 23. IV 1923 – Београд, 25. II 2009). Девојачко презиме јој је било Чампраг; била је друга супруга сценографа и сликара Миленка Шербана (в). Завршила је четири разреда средње школе у НСаду. У СНП је од 1945. до 31. VII 1947. радила као кројачица и костимограф. У сезони 1948/49. била је ангажована у Југословенском драмском позоришту, а од 1949. до 31. X 1951. била је чланица НП у Бгду. Тада се потпуно повукла из позоришта и посветила се породици.

КОСТИМОГРАФИЈЕ: Ромео и Јулија, Девојка без мираза, Еро с онога свијета.

В. В.