ШАТРИЋ Душан

ШАТРИЋ Душан – члан оперског хора (Сусек, Срем, 28. VIII 1907 – Нови Сад, 12. VIII 1969). Основну школу завршио је у НСаду 1924. Од 1. VIII 1926. до 30. XI 1949. радио је као службеник у разним местима. Од 1. XII 1949. до пензионисања, 30. IV 1963, а затим и хонорарно све до своје трагичне смрти, певао је у хору Опере СНП. Истицао се изразито дубоким, волуминозним басом.

В. В.