ШАРВЕ Робер (Robert Charvay)

ШАРВЕ Робер (Robert Charvay) – француски драмски писац и публицист (Париз, март 1858 – Париз, 30. XII 1925). Право му је име било Адријен Лефор (Adrien Lefort) – син је Жила Лефора (Jules Lefort), оперског певача, чувеног у доба Другог царства. Средњу школу је похађао у Ванву а потом у Лицеју Анрија IV у Паризу. Пошто је завршио права, целу једну деценију бавио се адвокатуром. Затим је прешао у новинаре и међу разним псеудонимима под којима је писао коначно се определио за Ш. Не напуштајући новинарство, од 1904. се почео јављати и као позоришни писац. Сâм или у сарадњи, написао је велик број оперетских либрета, комедија и комедија буфо. Комади су му приказивани углавном преко сто пута, а понеки су достизали бројку од 350 непрекидних представа и скоро 1500 извођења на разним сценама. Изврсна комедија Госпођица Жозета, моја жена (Mademoiselle Josette, ma femme, 1906), написана у сарадњи са Полом Гавоом, један је од таквих комада. СНП ју је приказало 1907.

ЛИТ: Л. (Марковић) М(ргу)д, „Госпођица Жозета моја жена, комедија у 4 чина од Гавела и Шарвеја, Браник, 1907, бр. 272, с. 2-3; А-м, Казалиште, Народна обрана, Осијек, 3. XI 1 907; Ј. Хр(аниловић), Госпођица Жозета моја жена, Позориште, НСад, 1907, бр. 22, с. 142-143; Ст., У четвртак увече смо гледали француску комедију „Госпођица Жозета моја жена“, Слога, Сомбор, 1908, бр. 10, с. 3; Јосин (Ш. Рајчић), Српско народно позориште, Невен, Соботица, 1908, бр. 6, с. 44; О. С(уботи)ћ, „Гђица Жозета моја жена“ (Премијера 11. III), Застава, 13. III 1925; Театрофил, „Госпођица Жозета, моја жена“, Јединство, 18. III 1 925; А-м, „Госпођица Жозета, моја жена“, комедија у 4 чина, написали Гаво и Шарве, редитељ Г. Брана, премијера 2. о. м., Видовдан, НСад, 20. III 1925.

С. А. Ј.