ШАПИНА-ПОПОВ Марина

ШАПИНА-ПОПОВ Марина – корепетитор у Балету (Харков, 10. X 1910 – ?). Завршила је гимназију са великом матуром у НСаду 1930. Од 1. I 1946. до 1. III 1951. била је корепетитор Државне музичке школе у НСаду, а од 1. III 1951. до 31. VIII 1956. корепетитор Балета СНП.

В. В.