ШАЉИЋ Драшко

ШАЉИЋ Драшко – драмски писац (Пећ, 6. V 1924 – ?). Дипломирао је на Правном факултету у Бгду. Определивши се за новинарство, радио је у листовима „Борба“, „Народна армија“ и „Фронт“. Бавио се и писањем поезије, прича и драмских текстова. Његова комедија Председник кућног савета се жени први пут је изведена у Покрајинском народном поизоришту у Приштини 1959, а крајем исте г. и у СНП под насловом Женидба председника кућног савета. Извођена је и у театрима у Зрењанину, Лесковцу, Сомбору, Крагујевцу, Шапцу, Вршцу, Зајечару и Ужицу. Комад Службени пут игран је 1963. у Шапцу и Крагујевцу.

БИБЛ: Женидба председника кућног савета, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 943.

ЛИТ: С. М., Две премијере у Позоришту – „Женидба председника кућног савета“ Драшка Шаљића и „Фантастични дућан“ Росини-Респига, Дневник, 28. XII 1959; М. Кујунџић, Новогодишња лакрдија, Дневник, 7. I 1960; М. Радоњић, Савремена домаћа драма на сцени Српског народног позоришта (1945-1965), НСад 2006, с. 54-55.

В. В.