СТАНКОВИЋ Тодор-Тоша

СТАНКОВИЋ Тодор-Тоша – драмски глумац (Београд, 1864 – Београд, 1897). Имао је надимак „Теткин“. Стеван Сремац га описује у својој приповеци Путујуће друштво: био је некада врло цењен као даровит карактерни и комични глумац. Први пут је ступио на сцену фебруара 1884. у путујућем позоришту Михаила Димића; 1885. је био у трупи Лазе Поповића, од 1886. до 1887. код Михаила Лазића Стрица, од 1888. до 1890. код Фотија Иличића, од 1891. до 1892. у СНП у НСаду, 1893. у НП у Бгду, од 1894. до 1895. поново код М. Лазића Стрица и од 1896. до смрти код Драгутина-Гуте Јовановића. С. је играо природно и деловао пријатно срдачном, претежно народском комиком. Један рецензент га је хвалио као комичара и истицао „његову лепу игру и неусиљену комику“ („Вечерње новости“, 29. VI 1896).

УЛОГЕ: Арсеније (Саћурица и шубара), Вођ краљевских војника (Немања, Цветић), Гласник (Дојчин Петар), Голубан (Задужбина цара Лазара).

ЛИТ: С., Саћурица и шубара, Позориште, НСад, 1891, бр. 35, с. 143; Ј. Хр(аниловић), Дојчин Петар, Позориште, НСад, 1892, бр. 1, с. 2, бр. 2, с. 6-7; С. Сремац, Путујуће друштво, Целокупна дела, Бгд 1937.

Б. С. С.