СТАНКОВИЋ Светозар

СТАНКОВИЋ Светозар – инжењер, поседник, политичар, председник ДСНП (Јозепово / Обилићево / Нови Кнежевац, 1. V 1882 – Београд, 19. I 1947). Основну школу завршио је у родном месту, гимназију у НСаду, а Технички факултет у Будимпешти. Ступивши у државну службу у Србији радио је на изградњи железница (1907-1912). Потом је био инжењер Црквених фондова и имања у Сремским Карловцима (1912-1923). Учествовао је на мировној конференцији у Паризу 1919. као стручњак југословенске делегације о питањима режима вода и испорука угља из печујског рудника. На листи Народне радикалне странке, а касније Југословенске радикалне заједнице, биран је за народног посланика 1923, 1925, 1927. и 1935. Државни подсекретар за аграрну реформу био је 1923-1924, министар пољопривреде и вода 1927-1928. и министар пољопривреде од 1935. до 1939. Дао је значајан допринос решавању питања изградње панчевачког моста, мелиоризацији Панчевачког рита и општој санацији водних задруга које су биле у тешким финансијским приликама. На Скупштини ДСНП 28. II 1926. изабран за председника и ту је дужност обављао до 15. V 1927, када је изабран за почасног председника. Залагао се за спајање ДСНП са Матицом српском.

ЛИТ: Ч. М. Митриновић, Биографски лексикон – Народно представништво, Скопље 1935, с. 285-286; Д. Бибер, О паду Стојадиновићеве владе, Бгд 1966.

Д. П.