АФЕРА

АФЕРА (Afera) – драма. Написао: Примож Козак. Прво извођење у пролеће 1961. у театру „Одер 57“ у Љубљани.

Прво извођење у СНП 2. IV 1980. у НСаду, у сали Филозофског факултета. Превела: Роксанда Његуш. – Рд. Б. Јајчанин, к. М. Стојановић-Маурич, драматург Ђ. Папхархаји, к. г., лектор О. Маринковић, к. г., избор и монтажа музике И. Феце, к. г.; Т. Јовановић (Јеремија), Б. Јајчанин (Матеј), С. Ђорђевић (Бернард), Ф. Тапавички (Симон), М. Краљев (Марсел), А. Ђорђевић (Кристијан), В. Ђокић, С. Адамовић (Борци). – Изведено 6 пута, глед. 832.

БИБЛ: Афера, прев. Роксанда Његуш, Бгд 1975.

ЛИТ: П. Мирковић, „Афера“ мора да успе. Новосадско позориште први пут ставља на сцену дело Приможа Козака, Политика експрес, 27. I 1980; Д. Николић, Револуција као повратак људском, Дневник, 2. IV 1980; Танјуг, Театар револуције, Вјесник, Згб, 3. IV 1980; М. Кујунџић, Тешки кораци догме, Дневник, 5. IV 1980; А-м, Театар револуције или народне одбране, Сремске новине, Сремска Митровица 9. IV 1980; Геролд Ласло, “Афера” Приможа Козака, Позориште, НСад 10. VI 1980.

Ј. М.