АДВОКАТ БОЛБЕК И ЊЕН МУЖ

АДВОКАТ БОЛБЕК И ЊЕН МУЖ (Mâitre Bolbec et son mari) – комедија у 3 чина. Написали: Жорж Бер и Луј Вернеј. Прво извођење у Паризу, 12. X 1926.

Прво извођење у нашој земљи у СНП  31. I 1928. у НСаду. Превео: Веса Марковић. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – Рд. Б. Војиновић; И. Прегарц (Колет Болбек), М. Подхраска (Сесил Поанте), Д. Врачаревићка (Магда Крамсен), П. Кокотовић (Робер Валентен), Л. Лазаревић (Ребискул), М. Васић (Едмонд Болбек), М. Летић. – Изведено 5 пута.

ЛИТ: А-м, „Адвокат Болбек и њен муж“ од Ж. Бера и Л. Вернеја – Премијера, Застава, 1928,  бр. 22, с. 3; А-м, A Nemzeti  Szinház a Sloboda napytermében tartja további elöadásait, Délbácska, 1928, br. 25, s. 5; К. Николић,  „Адвокат Болбек и њен муж“, комедија у 3 чина од Жоржа Бера, Нови Сад, 1928, бр. 5, с.  6-7.

В. В.