БЛО Едуар (Édouard Blau)

БЛО Едуар (Édouard Blau) – француски либретиста (Блоа, 30. V 1836 – Париз, 7. I 1906). Сам је или у сарадњи са другима написао либрета за неке од најпознатијих опера француског репертоара: Сид и Вертер Жила Маснеа, Краљ од Иса Е. Лалоа… Писао је и за друге композиторе – В. Шоме, Ж. Дупрато, Ц. Франк, М. Лефевр, В. Фонсије. У СНП је 1920, 1952. и 1968. извођена његова опера Вертер.

Б. Р.