БЛИЗАНЦИ

БЛИЗАНЦИ – историјска драма у 5 чинова. Написали: А. Брасе и Ж. Кован.

Прво извођење у у нашој земљи у СНП 1891. у Белој Цркви. Прерадио: Веља Миљковић. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.

В. В.