БЕЗДУШНИК

БЕЗДУШНИК – шала у 1 чину. Написао: Момчило Милошевић.

Прво извођење у НП 14. V 1925. у НСаду. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – рд. Р. Веснић; Б. Цветковић, К. Цветковићка, Р. Кранчевићка, М. Душановић, Стеван Јовановић. –  Изведено 5 пута.

ЛИТ: А-м, „Бездушник“ (14. о. м. премијера), Застава, 1925, бр. 106, с. 2; А-м, „Бездушник“, Јединство, 1925, бр. 1552, с. 3; А-м, A lelketlen, Délbácska, 1925, бр. 112, с. 3.

В. В.