БЕЗЂЕКОВСКИ Бора

БЕЗЂЕКОВСКИ Бора – мајстор власуљар-маскер-фризер (Праг, Чешка, 15. XI 1886 – Ниш, 10. VI 1947). Фризерски занат изучио је у Прагу, а у Бечу је изучавао власуљарство и маскирање. После успешно завршеног заната запослио се у Државној опери у Бечу, а затим је радио у позориштима у Варшави, Берлину, Хамбургу, Цириху, Барселони и Милану, одакле 1920. долази у НП Бгд. У СНП је дошао 1927, а истовремено је, по договору са управом СНП, имао и своју дамско-фризерску радњу у НСаду. У СНП је остао до јуна 1936. Б. је 1. X 1936. ступио у НПДб и у њему остао до 15. VIII 1937. Од 1939. до 6. IV 1941. запослен је у НПДбС, а за време рата до ослобођења налази се у ДНП у Панчеву. Од децембра 1944. до 31. XII 1945. је поново члан СНП. Почетком фебруара 1946. одлази у НП Ниш, где остаје до своје смрти. Од 1927. до 1939. Б. је био наставник у стручној школи фризерских радника у НСаду и члан многих испитних комисија. Стручне радове објављивао је у листу „Фризер“ у Бгду. Супруга Катица је у НПДб радила као костимер.

Р. Б.