БЕЛИЋ Душан

БЕЛИЋ Душан – директор Музичког центра и управник СНП (Србобран, 20. II 1939 – Петроварадин, 1. III 2019). Основну школу завршио је у родном месту, а затим се са породицом преселио у Панчево, одакле се школовао у Бгду: после средње школе завршио је Вишу школу за специјалне педагоге, а 1973. дипломирао на Одсеку организације Академије за позориште, филм, радио и телевизију. Један је од оснивача и председник Атељеа младих у Панчеву, где је аматерски и глумио од 1961. до 1975. Од 15. VII 1961. до 31. III 1965. предавао је у панчевачкој основној школи „Ђура Јакшић“; од 1. IV 1965. до 31. V 1974. запослен је у Културно-просветној заједници Општине Панчево, а од 1. VI 1974. до 30. XI 1975. у Градској библиотеци у Панчеву. Од 1. XII 1975. живи у НСаду, где је до 30. VI 1982. у Самоуправној интересној заједници културе Војводине и коначно у СНП: директор Музичког центра од. 1. VII 1982. до 22. V 1983. и управник од 23. V 1983. до 4. VI 1987, када је прешао у Стеријино позорје, где је као генерални секретар радио до пензионисања, 2001. Од Дошавши на чело СНП после велике политичке афере око представе Голубњача, успео је да у ансамбл врати здраву и радну атмосферу, омогући да се после дугогодишњег одсуствовања са Југословенских позоришних игара Драма СНП врати у конкуренцију овог фестивала и припреми прославу 125-огодишњице СНП. За разлику од својих претходника, којима је драма била ближа, као познавалац оперско-балетске проблематике знатну пажњу је посветио овим сегментима и допринео унапређењу и њиховог репертоара и кадровског састава. Наставио је да сарађује са СНП и по одласку из њега – тако је личним везама (преко Сержа Вафијадиса – в.) успео да обезбеди да чувени грчки композитор Микис Теодоракис СНП и Центру Сава бесплатно уступи музику (комплетан нотни материјал) за балет Грк Зорба (1994); није стигао да уговори гостовање светског тенора родом из Модене (града-побратима НСада) Лућана Паваротија у СНП иако су преговори већ били поодмакли.

ЛИТ: Д. Радмановић, Препород уз бољу организацију, Позориште, НСад, 1982, бр. 8-9, с. 9; А-м, Душан Белић управник СНП, Политика експрес, 24. V 1983; А-м, Душан Белић, управник Српског народног позоришта у Новом Саду, Политика, 24. V 1983; А-м, Управник Српског народног позоришта, Позориште, НСад, 1983, бр. 1-2, с. 3.

В. В.