БЕЛИЋ-БАЛТИЋ Бранислава-Бранка

БЕЛИЋ-БАЛТИЋ Бранислава-Бранка глумица (Крагујевац, 30. VI 1914 – Приштина, ?). Била је супруга оперског певача Душана Балтића (в). До 1938. радила је као службеник у Бгду; г. 1939. је завршила глумачку сколу и у сезони 1939/40. била члан НП у Бгду. У сезони 1940/41. је у НПДб, 1944/45. у НП у Нишу, од 1945. до 1947. у СНП, 1947/48. у НП у Сарајеву, од 1949. до 1951. поново у СНП, 1951/52. у НП у Суботици, 1952/53. у НП у Титограду, од 1954. до 1955. у НП у Сомбору, 1955/56. у НП у Панчеву, од 1956. до 1958. опет у НП у Сомбору и од 1959. до смрти у Српској драми ПНП у Приштини.

УЛОГЕ: Пела (Зла жена), Секретарица Станојевића (Кад је среда петак је), Тишка (Своји смо споразумећемо се), Мери Тилфорд (Невине), Терика Керекеш (Госпођа полаже матуру), Олга (Најезда), Мања, Раја (Туђе дете), Анфиса Тихоновна (Вуци и овце), Наталија (Васа Железнова), Елиза Дулитл (Пигмалион), Гина (Ожалошћена породица), Порција (Млетачки трговац), Вештица (Дугоња, Видоња и Трбоња).

ЛИТ: Л. Дотлић, Кад је среда петак је, Дан, 21. XI 1940; Л. Дотлић, Господа полаже матуру, Дан, 31. XII 1940; Л. Дотлић, Своји смо ми ћемо се споразумети, Дан, 18. I 1941; Л. Дотлић, Стерија: „Зла жена“, Дан, 21. II 1941; Др К. Георгијевић, Премијера „Најезде“, СВ, 19. III 1945; Б. Петровић, „Туђе дете“ од В. Шкваркина, СВ, 22. VII 1945; Ј. К(улунџић), Шоов „Пигмалион“ на сцени Војвођанског народног позоришта, ВС, 1947, бр. 9, с. 9-10; В. Поповић, „Ожалошћена породица“ од Нушића, ЛМС, 1949,  књ. 364, с. 370;  Б. Ч(иплић), Нушићева „Ожалошћена породица“ на сцени Војвођанског народног позоришта, СВ, 26. XI 1949; Р. В(еснић), Тумачи Шајлока и Порције о својим улогама, НС, 1950, бр. 4-5, с. 4.

В. В.