БЕГИЧЕВ Владимир Петрович

БЕГИЧЕВ Владимир Петрович – балетски либретиста (1838-1891). Заједно са Василијем Фјодоровичем Гељцером (в) написао је либрето за балет Лабудово језеро (в) Петра Иљича Чајковског (в), који је у СНП имао три премијере: 1955, 1960. и 1968.