БАТАЈ Анри (Henri Bataille)

БАТАЈ Анри (Henri Bataille) – француски драмски писац и песник (Ним, Француска, 4. IV 1872 – Малмезон, Француска, 2. III 1922). Од детињства је живео у Паризу, где му је отац био судски саветник. Остао је рано без родитеља (мати му је боловала од парализе). Образовање је добио код едиста у Версају. Како је био лабилног нервног састава, прошао је кроз неколико унутарњих криза. Најзначајније су оне које су га начиниле натуристом и пацифистом. Првом је, у две етапе (једном поетско-визионарском и другом морализаторском) обележено његово дело до избијања Првог светског рата. У њој се супротставља друштвеним принудама свога времена, залажући се за потпуно слободно развијање инстинката и живот према законима природе. Кроз другу је прошао на почетку Првог светског рата, у великој мери под утицајем Анрија Барбиса. Укидање рата и оданост демократији две су поставке које ће заступати са истим жаром са којим се борио за несметано иживљавање нагона. Врло плодан као писац (не рачунајући песничко дело, аутор је око двадесет позоришних комада) и смео као мислилац (због својих комада је излазио пред суд и доживљавао увреде), Б. се није одржао као уметник иако је на почетку нашег столећа, нарочито код грађанске публике, имао много успеха. Романтичар у основи, и следбеник Александра Диме-Сина, писао је извештаченим језиком патоса и тираде. Ваља му ипак одати признање због слободарства којим је утицао на савременике, искрености са којом се борио за своја убеђења и лиризма којим је одисала његова природа (што се најбоље сачувало у његовом песничком делу). У СНП су играна два његова комада: драматизација Толстојевог Васкрсења (1924) и Свадбени марш, 1927. Многа његова дела су филмована.

ЛИТ: R. Maixner, Henri Bataille, Обзор, Згб, 1922, бр. 61, с. 1; А-м, Анри Батај, Новости, Бгд, 1922, бр. 338, с. 5; В. Ж., „Васкрсење“ од Толстоја премијера, Савремени Нови Сад, 1924, бр. 19, с. 14-15; А-м, „Свадбени марш“, Застава, 13. V 1927; Св. Петровић, „Свадбени марш“, У позоришту, Бгд 1928, с. 4-7.

С. А. Ј.