БАРУН ТРЕНК (Baron Trenk)

БАРУН ТРЕНК (Baron Trenk) оперета у 3 чина. Музика: Срећко Албини. Либрето: Алфред Марија Вилнер и Роберт Бодански. Прво извођење у Лајпцигу 1908, у нашој земљи 7. XI1908. у ХНК Згб.

Прво извођење у СНП 23. I 1912. у НСаду. Превео: Милан Смрекар. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: рд. Ж. Савић, дир. Ф. Вањек; С. Цијукова (Лидија), Д. Матејићка (Корнелија), Ф. Гросова (Марица), Д. Кранчевић (Барун Тренк), Ј. Цвијановић (Никола), И. Динуловић (Вурцбахер), Н. Гошић, Д. Спасић (Буљабес), М. Матејић (Траутенбах), В. Виловац (Аламуња). Изведено 3 пута.

Прво извођење у НП 20. IX1920. у НСаду. Рд. Д. Кранчевић, дир. Л. Матачић; Д. Кранчевић (Барун Тренк), Е. Шилдова (Лидија), Ј. Лукина (Марица), С. Ђуркић (Никола), Д. Матејићка (Корнелија), Д. Сотировић (Бујабес), Ј. Стојчевић (Траутенбах), В. Ширај (Аламуња), С. Дружинић (Чауш), Р. Алмажановић (Вурцбахер), С. Савић (Гласник), О. Сифниос (Геније Среће), З. Душановићка (Дворска дама). Изведено 17 пута.

Прво извођење у Н-Оп 3. XI 1929. у Осијеку. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 17 пута.

БИБЛ: Барун Тренк, Згб 1908.

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште у Новом Саду, Браник, 1912, бр. 10, с. 2;А-м, Српско народно позориште у Сомбору, Браник, 1912, бр. 37,с. 3;А-м, У понедељак Албинијева велика оперета „Барун Тренк“, Слога, 1912, бр. 8, с. 3-4; Ђ. П., Опера „Барон Тренк“, Застава, 2. X 1920; А-м, „Барон Тренк“, Јединство, 5. X 1920.

В. В.