БАРИШИЋ Анте

БАРИШИЋ Анте – шеф тапетарске радионице, висококвалификовани радник (Лишане, СР Хрватска, 1. VI 1916 – Нови Сад, 26. IV 1974). Завршио је занатску школу и изучио јорганџијско-тапетарски занат. Радио је пре рата код приватних мајстора у НСаду, а затим у текстилној фабрици такође у НСаду, одакле је за време окупације одведен на принудни рад. Г. 1945. запослио се у текстилном предузећу „Соња Маринковић“ у НСаду, а затим је, 5. III 1947, дошао у СНП, у којем је остао до смрти. Главни одбор Народне скупштине АПВ наградио га је 1948. за савестан и успешан рад, а  управа СНП 1952. у писаној форми похвалила. Б. је доласком у СНП унео многе новине у посао који је обављао. Настојао је увек да се скице сценографа остваре и изведу беспрекорно, тачно и на време.

Р. Б.