БАРАЧКОВ Маргита

БАРАЧКОВ Маргита – шаптач  у Опери (Нови Врбас, 5. III 1914 – Нови Сад, 12. IV 1999). Потекла је из немачке учитељске породице Волф; отац јој је био оргуљаш. Завршила је Учитељску и Средњу музичку школу у НСаду. Радила је као учитељица у Шајкашу и у Николајевској школи у НСаду. Од 1. VI 1949. до 30. IV 1950. била је запослена као шаптач у Опери СНП. Пошто је завршила течај за наставницу хармонике, предавала је у Музичкој школи „Исидор Бајић“ од 1955. до пензионисања, 1966. Г. 1950. је са ђацима Основне школе „Васа Стајић“ основала први оркестар хармоника, компоновала музику за њега и 1959. организовала први фестивал оркестара хармоника у НСаду. Била је и секретар Друштва пријатеља хармонике и уредник његовог гласила „Хармоника“ (1959-1964).

В. В.