БАНИЦА Светислав

БАНИЦА Светислав – књижевник, новинар, секретар Друштва за СНП (Вршац, 27. IX 1889 – Сомбор, 10. X 1935). Основну школу и гимназију (1907) завршио је у Вршцу, а од 1907. до 1912, као стипендиста Закладе Георгија-Ђоке Стерије Поповића, студирао је романистику и германистику у Јени, Берлину, Паризу и Будимпешти, где је дипломирао. Као суплент новосадске гимназије предавао је француски и немачки од 1912. до почетка Првог светског рата. Због чланака о Сарајевском атентату (1914) које је објављивао у новосадској „Застави“ био је осуђен на затворску казну, коју је издржавао у Вацу и Сегедину; у Мезетур је интерниран 1916, а 1917. мобилисан и послат у Чешку па у Ердељ. После рата је предавао у гимназијама: у НСаду (1919-1930), Нишу (1931), Суботици (1932), Шибенику (1933-1935, где је био и директор) и од маја 1935. до смрти у Сомбору. Непуних г. дана (1919) уређивао је новосадску „Заставу“ а сарађивао је у ЛМС, „Мисли“, „Драгомиљу“, Гласнику Југословенског професорског друштва и у будимпештанској „Омладини“. Писао је песме (збирка Зелена грана, Вршац 1912), прилоге о француској и немачкој књижевности и полемичке чланке о општем стању позоришта у Војводини и НСаду. На седници Главне скупштине ДСНП 4. IX 1919. постављен је за секретара Друштва и на тој дужности је остао до одласка из НСада (1930). Поверено му је било да се брине о свим пословима позоришне дружине „самостално, интензивно, а у договору са председником“, те је практично обављао и дужност драматурга јер је учествовао у креирању репертоара и надзирао је рад дружине у НСаду и обилазећи је инспекцијски на гостовањима.

БИБЛ: Позоришна пропаганда у Војводини, ЛМС, 1923, књ. 301, с. 99; Позориште у Новом Саду, ЛМС, 1927, књ. 311, с. 196; Друштво за Српско народно позориште, ЛМС, 1928, књ. 318, с. 417; Кратак преглед историје немачке књижевности, НСад 1930; Преглед француске књижевности, I-II, НСад 1931; Граматика француског језика, I-II, НСад, 1931, 1932; Узнемирена Европа, Суботица 1933.

ЛИТ: А-м, Скупштина позоришног Друштва, Јединство, НСад, 13. I 1923;А-м, Скупштина Друштва за Српско народно позориште, Јединство, НСад, 2. II 1924; Један члан Друштва за СНП, Српско народно позориште у Војводини растурено и затворено, Србадија, НСад, 1924, бр. 29, с. 3, бр. 30, с. 3; А., Светислав Баница, Политика, 12. X 1935; А., Светислав Баница, Дан, 12. X 1935; Ј. Грчић, Светислав Баница, Годишњак МС, 1935, бр. 36, с. 165-166.

В. В.