БАНГАЛОЗ

БАНГАЛОЗ – шаљива игра у 2 чина. По хуморесци Бернарда Ставенова написао Милан Св. Николајевић.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 17. X 1896. у Вршцу. Подела узета  са плаката представе изведене 2/14. VI 1897. у НСаду. – Рд. П. Добриновић; П. Добриновић (Валтазар), С. Бакаловићка (Аница), Ј. Весићева (Персида), Д. Спасић (Федор), Ј. Тодосић (Душан), Љ. Динићка (Добрићка), З.Ђуришићева (Јелица), М. Хаџи-Динић (Адам). – Изведено приближно 3 пута.

БИБЛ: Бангалоз, Згб 1890.

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште, Будућност, Вршац, 1896, бр. 43, с. 2; Ъ, Српска народна позоришна дружина у Новом Саду, Застава, 4. VI 1897; Г., Бангалоз, Позориште, НСад, 1897, бр. 7, с. 39; А-м, Српско народно позориште, Бранково коло, Сремски Карловци, 1897,  бр. 24, с. 766-767.

М. М.