БАНДУР Јован

БАНДУР Јован – диригент и композитор (Јавница,  Двор на Уни, 24. IX 1899 – Београд, 14. V 1956). Гимназију је учио у Сремским Карловцима и Винковцима, а затим студирао композицију и дириговање на Музичкој академији у Бечу и на Конзерваторијуму у Прагу. Радио је као корепетитор и помоћни диригент у НП у НСаду од 1921. до 1923, наставник певања у гимназијама у Панчеву и Бгду од 1923. до 1931 (са прекидом од 1926. до 1928) и у Опери НП у Бгду као корепетитор и помоћни диригент 1931/32, хонорарни диригент од 1932. до 1936, а в.д. директора Опере 1936/37. Дириговао Српским црквено-певачким друштвом у Панчеву и Академским певачким друштвом „Обилић“ у Бгду. Затим је административни директор Музичке академије у Бгду од 1937. и ванредни професор од 1945. У НСаду је дириговао претежно оперетску музику, а у Бгду је испољио склоност према модерним балетским композицијама. Написао је сценску музику за Нечисту крв Б. Станковића, 1934. У послератном периоду је компоновао више оркестарских, камерних, клавирских и вокалних дела, међу којима је најзначајније Југословенска партизанска рапсодија. Заслужан је као музички педагог, хоровођа и иницијатор извођења модерне музике на концертним подијумима. Био је и запажен музички писац и преводилац дела о музици.

ДИРИГОВАЊА: Нитуш, Орфеј у паклу, Дротар.

ЛИТ: В., „Нитуш“, Застава, 11. IX 1921; О. С(уботи)ћ, „Орфеј у паклу“, Застава, 5. I 1922; О. С(уботић), „Дротар“, Застава, 4. VI 1922; (m), Der Rastelbinder, Deutsches Volksblatt, НСад, 7. VI 1922; А-м, Hangverseny, Délbácska, НСад, 22. IV 1923; О. Данон, „Партизанска рапсодија“ Јована Бандура, Музика, Бгд, 1950; М. Вукдраговић, Јован Бандур, Звук, Бгд, 1956.

С. Ј.